Andris CAUNE

25-11-2009

Andris CAUNE

balvas/Caune_Andris1.jpg

Profesors, Valsts Emeritētais zinātnieks

Dzimis: 1937.gada 27. jūnijā, Rīgā, Latvijā, gleznotāja Valdemāra Caunes ģimenē

Zinātniskās intereses:

 • Viduslaiku arheoloģija
 • Rīgas senākā vēsture
 • Latvijas viduslaiku pilis


Izglītība:

 • Latvijas Lauksaimniecības universitāte (Hidrotehnikas fakultāte), 1961
 • Latvijas Universitātes Vēstures fakultāte, 1969
 • Dr. vēst., PSRS Zinātņu akadēmijas Arheoloģijas institūts, Maskava, Krievija, 1981
 • Dr.habil.vēst., Latvijas Vēstures institūts, 1993


Darba gaitas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1969- 1982), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1983 – 1990), vadošais līdzstrādnieks (1990 – 1992), profesors (1993), institūta direktors (1996 – 2001), Latvijas Vēstures institūts
 • Valsts Emeritētais zinātnieks, 2002


Apbalvojumi

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1994-1995) un īstenais loceklis, 1995
 • Eiropas zinātņu un mākslas akadēmijas īstenais loceklis, 1999
 • Baltijas vēstures komisijas (Getingenē, Vācija) korespondētājloceklis, 2000
 • Biedrības Arbeitskreis fur Hausforschung (Mārburga, Vācija) loceklis, 1992
 • Vācu piļu pētnieku biedrības (Wartburg-Gesellschaft - Society of Castle Researchers of Germany) loceklis, 1993
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidija balva, 1985 un Atzinības raksts, 1997
 • Baltijas asamblejas balva zinātnē, 1994
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par būtisku devumu senās Rīgas vēstures un arheoloģijas izpētē, 2001
 • Rīgas balva par darbu kopu „Pētījumi Rīgas arheoloģijā un senākajā vēsturē”, 2003
 • Triju Zvaigžņu ordenis, 1997 un Atzinības Krusts, 2007


Darbība profesionālās biedrībās

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, 1998-2001
 • Latvijas Kultūras fonda 800-gades komisijas priekšsēdētājs, 1993 -1997
 • Vēsturnieku komisijas priekšsēdētājs (pie Valsts prezidenta), 1998 –
 • Latvijas Vēstures institūta žurnāla galvenais redaktors, 1991 - 2006


Kursi

 • Latvijas arheoloģija, Latvijas Mākslas akadēmija, 1984-1989
 • Rīgas arheoloģija, Latvijas Universitāte, 1991
 • Rīgas vēsture un kultūras pieminekļi, Latvijas Universitāte, 1992-1995


Publikācijas

Vairāk nekā 700 publikācijas, t.sk. 12 monogrāfijas.

 • Caune A. Rīgas 12.-14.gs.dzīvojamās ēkas. Rīga: Zinātne, 1984, 152.lpp. (kr. val.)
 • Caune A. Rīga zem Rīgas, Rīga: Zinātne, 1985, 134 lpp.
 • Caune A. Pati Rīga ūdenī. Rīga: Zinātne, 1992, 166 lpp.
 • Caune A. Rīgas vecpilsēta pirms 100 gadiem. Pilsēta un pilsētnieki 19.gs.beigu un 20.gs. sākuma atklātnēs. Rīga: Zinātne, 1994, 255 lpp.
 • Caune A. Rīgas Pārdaugava pirms 100 gadiem. Rīga: Zinātne, 1998, 204 lpp.
 • Caune A. Rīgas lībieši un viņu īpašumzīmes. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, Jumava, 1998, 104 lpp
 • Caune A., Ose I. Latvijas 12. gadsimta beigu – 17. gadsimta vācu piļu leksikons. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2004, 591 lpp.
 • Pētījumi Rīgas arheoloģijā. Rīga: Latvijas Vēstures Institūta Apgāds, 2007, 572 lpp.
 • Caune A. Riņķa krusti Latvijā. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2008, 159 lpp.
 • Caune A. Rīgas Ziemeļu priekšpilsēta pirms 100 gadiem. Priekšpilsētas celtnes un iedzīvotāji 20. gadsimta sākuma atklātnēs. Rīga: Latvijas Vēstures institūta apgāds, 2009, 279 lpp.


Projekti

 • A.Caune (Apakšprogrammas vadītājs) Kultūrvēsturiski pētījumi par Rīgu (Programma Letonika). Latvijas Zinātnes padome (1995-2001).
 • A.Caune (Apakšprogrammas vadītājs) Etnokulturālie procesi Baltijā. Latvijas pilsētas un reģioni no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām inovatīvo pētījumu lokā (Programma Letonika). Latvijas Zinātnes padome (1996-2009)


Sk.vēl: Civitas et Castrum ad Mare Balticum: Rakstu krājums Andra Caunes 65 gadu dzīves jubilejā. (Red. Ēvalds Mugurēvičs un Ieva Ose), Rīgā: Latvijas vēstures institūts, 2002, 431 lpp.

Pēdējā atjaunošana 15-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS