DAINIS DRAVIŅŠ

25-11-2009

DAINIS DRAVIŅŠ

balvas/Dravins_Dainis.jpg

Lundas Observatorijas profesors, Astronomijas departaments

Tel.: +46 46 2227297 , E pasts: URL: http://www.astro.lu.se/~dainis/

Dainis Draviņš dzimis 1949. gada 10.septembrī Lundā, Zviedrijā. PhD (1975). Beidzis vidusskolu Lundā (1966), studējis Lundas un Upsalas universitātēs (1966-1969). Doktoranta studijas Lundas universitātē un Kalifornijas Tehnoloģiskajā institūtā (ASV, Pasadenā) ar astronomijas ievirzi (1969-1974), doktora grādu saules fizikā ieguvis Lundas universitātē 1975). Lundas universitātes docētājs: docents 1977, profesors astronomijā kops 1984.

Strādājis Lapalmas (Kanariju salās) un Eiropas Dienvidu observatorijā (ESO, European Southern Observatory) Atakamas tuksnesī Čīlē. Piedalījies ultravioletā un rentgena starojuma mērījumos no dažādiem kosmiskiem pavadoņiem Rietumeiropas programmās (ESA, European Space Agency), PSRS (Interkosmos) un ASV (NASA) ietvaros.

Zviedrijas Karaliskas zinātņu akadēmijas loceklis (1987). Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1992). Daudzu biedrību loceklis: International Astronomical Union, European Astronomical Society, American Astronomical Society, European Physical Society, Optical Society of America, International Society for Optical Engineering, The British Interplanetary Society.

Viens no Ziemeļzemju un Baltijas astronomu konferences Zviedrijā organizētājiem (1990). Pirmo reizi ciemojies LZA Radioastrofizikas observatorijā 1981. g. septembrī. Kopš 1993 iesaistījies darbībā ap Ventspils Starptautisko Radioastronomijas Centru (VIRAC), bijis tās Zinātniskās konsultatīvas padomes (kurā strādāja Zviedrijas, Krievijas un Latvijas speciālisti), priekšsēdētājs (1996 – 2004). Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojamiem zinātniskiem sasniegumiem astrofizikālo procesu izpētē zvaigžņu un starpzvaigžņu vidē un būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnes starptautiskās sadarbības veicināšanā (1998).

Zinātniskie pētījumi saistīti ar saulei radniecīgo zvaigžņu izpēti (to aktivitāte, ķīmiskais sastāvs un kodolreakcijas zvaigznēs, konvekcija un gāzes kustības saulē un zvaigznēs), astronomiskiem instrumentiem, optiku un novērošanas metodēm. Teorētiskie darbi – par zvaigžņu hidrodinamikas modelēšanu ar superdatoru palīdzību. Dainis Draviņš aktīvi darbojas dažādos astronomijas pētījumu projektos, kas izmanto jaunākos teleskopus un pētījumu metodes, lai novērotu jaunus astrofizikālos efektus balto punduru, neitrona zvaigžņu un melno caurumu apkārtnē; kā arī piedalās Eiropas Dienvidu observatorijas jauna veida astronomijas instrumentu izstrādē, attīsta zvaigžņu spektrogrāfiskās analīzes metodes.

balvas/Dravins_Dainis1.JPG
D.Draviņa lekcija Lundas universitātē, 2008.g. 13.novembrī

Pēdējā atjaunošana 15-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS