Roberts EVARESTOVS

25-11-2009

Roberts EVARESTOVS

balvas/Evarestov_Robert.JPG balvas/Evarestov_Robert1.JPG 
Ar LZA ārzemju locekļa diplomu

Sanktpēterburgas Valsts universitātes
Ķīmijas fakultātes Kvantu ķīmijas nodaļas vadītājs

E pasts: Теl.: 7 (812)328-9700


Dzimis: 1937.g. 23.jūlijā Sanktpēterburgā, Krievijā

Zinātniskās intereses:

 • Teorētiskā fizika; cietvielu fizika
 • Cietvielu kvantu ķīmija


Izglītība:

 • Ļeņingradas Valsts universitātes Fizikas fakultātē (teorētiskā fizika) ar izcilību, 1960
 • Ķīmijas zinātņu kandidāts, 1964
 • Fizikas un matemātikas zinātņu doktors, 1977
 • Profesors, 1980


Darba gaitas:

Sanktpēterburgas Valsts universitāte:

 • Aspirants (1960-19620, asistents (1964-1967), Fizikas fakultātes Augstākās matemātikas katedra
 • Asociētais profesors (1967-1978), profesors (1978-1990), katedras vadītājs (kopš 1999), Ķīmijas fakultātes Kvantu ķīmijas katedra
 • Ķīmijas institūta direktors, 1990-1994
 • Universitātes pirmais prorektors, 1994-1998
 • Strādājis par uzaicināto viesprofesoru vairāk kā desmitās pasaules valstu vadošajās universitātēs, t.sk. Latvijas Universitātē.


Apbalvojumi:

 • Krievijas Dabas zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1992
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis, 2003
 • Krievijas nopelniem bagātais zinātnieks, 1998
 • Latvijas Universitātes Goda profesors
 • Humbolta fonda profesors, 1998
 • Sanktpēterburgas universitātes balva par monogrāfiju „Квантовохимические методы в теории твердого тела”, 1982
 • Krievijas augstākās profesionālās izglītības goda darbinieks, 2007
 • Sanktpēterburgas universitātes goda profesors


Kursi:

 • Simetrijas teorija ķīmijā
 • Cietvielu kvantu ķīmija


Publikācijas:
Kopā vairāk nekā 250, t.sk. 7 monogrāfijas 

Monogrāfijas:

 • R.A.Evarestov and V.P.Smirnov. Site Symmetry in Crystals: Theory and Applications Springer Verlag, (two editions: 1993,1997)
 • А. В. Бандура, Р. А. Эварестов. Неэмпирические расчеты кристаллов в атомном базисе (с использованием Интернет-сайтов и параллельных вычислений), изд-во Санкт-Петербургского университета, 2004.
 • Р.А.Эварестов, В.П.Смирнов. Локальная симметрия в молекулах и кристаллах. Санкт-Петербургский гос.университет, 1997, 370 с.
 • Р.А.Эварестов, В.П.Смирнов. Методы теории групп в квантовой химии твердого тела. Санкт-Петербургский гос.университет, 1987, 290 с.
 • Р.А.Эварестов, Е.А.Котомин, А.Н.Ермошкин. Молекулярные модели точечных дефектов в широкощелевых твердых телах. Рига, Зинатне, 1983, 250 с.
 • Р.А.Эварестов. Квантовохимические методы в теории твердого тела. Санкт-Петербургский гос.университет, 1982, 280 с.

Sk.vēl: http://www.chem.spbu.ru/evarestov_e.html

Pēdējā atjaunošana 15-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS