Rūsiņš Mārtiņš FREIVALDS

25-11-2009

Rūsiņš Mārtiņš FREIVALDS

balvas/Freivalds_Rusins.jpg

Profesors, Diskrētās matemātikas katedra, Datorikas nodaļa

Fizikas un matemātikas fakultāte, Latvijas Universitāte

Raina bulv. 29, Rīga, LV 1459 Latvija

Tel.: +371 6722 6997, E pasts:


Dzimis:
1942. g. 10 novembrī Cesvainē, Latvija

Zinātniskās intereses:

 • induktīvais izvedums, varbūtiski algoritmi,
 • algoritmu teorija un kvantu skaitļošana
 • kvantu automāti
 • datorzinātnes matemātiskie pamati


Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte), 1965
 • Aspirantūra, Matemātikas institūts, Latvijas Universitāte, 1970
 • Dr.math., PSRS Zinātņu akadēmijas Matemātikas institūts Novosibirskā (vadītājs – profesors B.A.Trahtenbrot), 1971
 • Dr.habil.math., Maskavas Valsts Universitāte, Krievija, 1985


Darba gaitas:

 • Asistents, Fizikas un matemātikas fakultāte, Latvijas Universitāte, 1965-1966
 • Līdzstrādnieks, vecākais līdzstrādnieks (1970-1975), laboratorijas vadītājs (1975-1985), profesors, direktora vietnieks (1985-1990), Skaitļošanas centrs, Latvijas Universitāte
 • Profesors, vadošais pētnieks, Matemātikas un informātikas institūts, Latvijas Universitāte, 1990-1991
 • Profesors, Diskrētas matemātikas nodaļas vadītājs, Fizikas un matemātikas fakultāte, Latvijas Universitāte, 1992 -


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1992) un īstenais loceklis, 1992
 • Eiropas teorētiskās datorzinātnes asociācijas (European Association of Theoretical Computer Science) loceklis, 1979
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par izciliem darbiem varbūtisko algoritmu un kvantu automātu teorijā, izveidojot zinātnisko skolu Latvija, 2003
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S Grindeks balva, 2003
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Eižena Āriņa balva datorzinātnēs par darbu ciklu "Efektīvi varbūtiski algoritmi", 2000
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1986
 • Latvijas Jauno zinātnieku prēmija par darbu „Induktīvā izveduma teorija”, 1976


Zinātniski-organizatoriskā darbība un dalība profesionālas institūcijās:

 • Latvijas Universitātes Senāta loceklis, 1993 - 1999
 • Latvijas Zinātnes padomes Ekspertu komisijas loceklis matemātikā, kopš 1993 –
 • Latvijas pārstāvis Eiropas Komisijas komitejā “Information Society Technology
 • Latvijas Universitātes Datorzinātnes nozares promocijas padomes loceklis; Datorikas nodaļas valdes loceklis; Datorzinātņu studiju programmu padomes loceklis
 • Daudzu Starptautisku konferenču programmu komitejas priekšsēdētājs un loceklis

Akadēmiskie kursi:

Latvijas Universitātē:

 • Algoritmu sarežģītība, 1972 -
 • Algoritmu teorija , 1992 -
 • Datu aizsardzība un kriptogrāfija, 1994 -
 • Matemātikas pamatjēdzieni, 1993 -
 • Algoritmi, automāti, un formālās valodas, 1994 -
 • Kvantu datori
 • Spēļu teorija
 • Kriptogrāfijas matemātiskās metodes


Kopējais publikāciju skaits
: vairāk nekā 200, t.sk. 1 monogrāfija, ap 10 mācību grāmatas un 10 metodiski raksti)

Nozīmīgākās publikācijas:

 • R.Freivalds, D.Taimina, E.B.Kinber. Fundamentals of Computers. 1986, Kiev: Radianska Skola Press (krievu valodā)
 • R.Freivalds (Ed.) Randomized Algorithms. Proceedings of the International Workshop Randomized Algorithms, Brno, Czech Republic, August 27-28, 1998, Aachen University Press.
 • R.Freivalds. On synthesis in the limit indices of total recursive functions in various computable numberings.- Dokladi AN SSSR, 1974, vol.219, 4, pp.812-814 (kr.valodā)
 • R.Freivalds. Methods and languages to prove the power of probabilistic machines. - Proceedings of IFIP Congress'83 Information Processing'83, Elsevier, 1983, pp.157-162
 • R.Freivalds. Inductive inference of recursive functions: qualitative theory.- Lecture Notes in Computer Science, Springer, 1991, vol.502, pp.77-110.
 • R.Freivalds, E.B.Kinber, C.H.Smith. On the impact of forgetting on learning machines.- Journal of the ACM, 1995, vol.42, 6, pp.1146-1168.
 • K.Apsitis, R.Freivalds, C.H.Smith. On duality in learning and the selection of learning teams.- Information and Computation, 1996, vol.129, 1, pp.53-62.
 • A.Ambainis, R.Freivalds, C.H.Smith. General inductive inference types based on linearly-ordered sets.- Lecture Notes in Computer Science, Springer, 1996, vol.1046, pp.243-256.
 • R.Freivalds, S.Jain. Kolmogorov numberings and minimal identification.- Theoretical Computer Science, 1997, vol.188, 1-2, pp.175-194.
 • R.Freivalds. Models of computation, Riemann hypothesis, and classical mathematics. - Lecture Notes in Computer Science, Springer, 1998, vol.1521, pp.89-106.
 • J.Barzdins, R.Freivalds, and C.H.Smith. Towards axiomatic basis of Inductive Inference. – Lecture Notes in Computer Science, 2001, vol.2138, pp.1-13
 • A.Ambainis, K.Apsitis, R.Freivalds, C.H.Smith. Hierarchies of probabilistic and team FIN-identification. – Theoretical Computer Science, 2001, vol.261, pp.91-117.
 • R.Freivalds, C.H.Smith. Category, measure, inductive inference: A triality theorem and its applications. – Lecture Notes in Computer Science, 2002, vol.2286, pp.386-399.
 • A.Ambainis. R.Freivalds. Boolean function with a low polynomial degree. - Proc. Latv.Acad. Sci., B, 2003, vol. 57, N 3/4, pp.74-80.
 • R.Freivalds, M.Golovkins, A.Kikusts. On the properties of probabilistic reversible automata. – Proceedings of SOFSEM 2004: Theory and Practice of Computer Science (eds. P.van Emde Boas at al.), Prague: MatFyzPress, 2004, vol.2, pp.75-84.
 • R. Freivalds. Knot Theory, Jones Polynomial and Quantum Computing. - Lecture Notes in Computer Science, 2005, vol.3618, pp.15-25
 • R.Freivalds. Language recognizable by quantum finite automata. – Lecture Notes in Computer Science, Springer, 2006, vol.3845, pp.1-14.
 • R Freivalds. Non-constructive Methods for Finite Probabilistic Automata. – In: Developments in Language Theory, 2007, pp.169-180
 • R.Freivalds. Non-Constructive Methods for Finite Probabilistic Automata.- Int. J. Found. Comput. Sci. 2008, 19(3), pp.565-580
 • R.Freivalds, M.Ozols, L.Mancinska: Improved constructions of mixed state quantum automata. – Theor. Comput. Sci., 2009, 410(20), pp.1923-1931


Pētnieciskie projekti:

 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Varbūtiskas induktīvā izveduma metodes. Latvijas Zinātnes Padome (1990-1993)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Induktīvā izveduma varbūtisku algoritmu matemātiskie principi. Latvijas Zinātnes Padome (1993-1996)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Varbūtisku algoritmu sarežģītība. Latvijas Zinātnes Padome (1997- 1999)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). ASV Nacionālā Zinātnes Fonda projekti (1992-1996 un 1995-1998) sadarbībai starp Merilendas Universitāti un Latvijas Universitāti.
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Zviedrijas Akadēmijas projekts kopīgam pētījumam informātikā Lundas Universitātē un Latvijas Universitātē. (1994-1995)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Zviedrijas Akadēmijas projekts kopīgam pētījumam informātikā Malardalenas Universitātē un Latvijas Universitātē. (1997-2000)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Kvantu automāti un to iespējas. Latvijas Zinātnes Padome (2001 -2004)
 • R.M.Freivalds (Projekta vadītājs). Kvantu automāti un to sarežģītība. Latvijas Zinātnes Padome (2005 - 2009)


R.M.Freivalds 2001.gadā ir sagatavojis Apsveikumu Rīgai 800.dzimšanas dienā “Ievērojamas personības Rīgā 800 gadu laikā”, kas tika izdots kā CD-ROM pielikums žurnāla “E-pasaule” (2001.g. oktobra numuram).
http://vip.latnet.lv/dt/site2/apsveikums.htm

Pēdējā atjaunošana 15-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS