Elmārs GRĒNS

25-11-2009

Elmārs GRĒNS

balvas/Grens_Elmars.JPG

Zinātniskais direktors, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs,

Ratsupītes iela, 1, Rīga LV 1067, Latvija

Tel.: + 371 67808003; Fakss: + 371 67442407
E pasts:

Dzimis: 1935.g. 9.oktobrī Rīgā, Latvijā

Zinātniskās intereses:

 • Molekulārā bioloģija un ģenētika
 • Gēnu inženierija
 • Cilvēka genoms


Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, 1958
 • Ķīmijas zinātņu kandidāts, Organiskās sintēzes institūts, 1963
 • Ķīmijas zinātņu doktors, Organiskās sintēzes institūts, 1968
 • Dr.habil.biol., nostrifikācija, 1992
 • Profesors (molekulārā bioloģija), Latvijas Universitāte, 1978


Nodarbošanās:

 • Jaunais un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1958-1975), nodaļas vadītājs (1975-1991), Organiskās sintēzes institūts
 • Direktors, Molekulārās bioloģijas institūts, 1991-1993
 • Centra direktors (1993 - 2001) un zinātniskais direktors (2001 - ), Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
 • Direktors, Starptautiskais Biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs, 1999 - 2007
 • Profesors (molekulārā bioloģija), Bioloģijas fakultāte, Latvijas Universitāte, 1978 - 2001


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1982-1987), īstenais loceklis (1987)
 • Krievijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis, 1987
 • Eiropas Akadēmijas (Academia Europaea) loceklis, 1993
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojamiem sasniegumiem molekulārbioloģijā, 1995
 • LR Ministru kabineta balva zinātnē par izciliem sasniegumiem molekulārajā bioloģijā un gēnu tehnoloģijā, 2000
 • Solomona Hillera balva, 2006


Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, 1989-
 • Latvijas Universitātes Senāta loceklis (priekšsēdētājs 1995 - 1998), 1991 - 2004
 • Latvijas Bioķīmijas biedrības loceklis (prezidents 1977-1989), 1977 -
 • Latvijas zinātnieku savienības loceklis (valdes priekšsēdētājs 1988-1991), 1988 -
 • Latvijas Zinātnes padomes loceklis ( priekšsēdētājs 1990, 2000, 2008-2009), 1990 -
 • Eiropas Bioķīmijas biedrību federācijas (Federation of the European Biochemical Societies - FEBS) loceklis, 1992 - 1996
 • Eiropas Biotehnoloģijas federācijas (European Federation of Biotechnology - EFB), Molekulārās ģenētikas darba grupas loceklis, 1992 -
 • Starptautiskās šūnu pētījumu organizācijas (ICRO) loceklis


Kursi:

Latvijas Universitātē (Bioloģijas fakultāte)

 • Molekulārā bioloģija
 • Molekulārā ģenētika
 • Cilvēka genoms


Publikācijas:
Kopējais publikāciju skaits ap 350

Pēdējo gadu zinātniskās publikācijas (izlase)

 • E.Grens. Регуляторные механизмы репликции РНК-содержащих бактериофагов (Regulatory Mechanisms of Replication in RNA Bacteriophages), 1974, Rīga: Zinātne, 232 c. (krievu val.)
 • Zinātne, pētniecība un inovācija Latvijas izaugsmei. Zinātniski pētnieciskie raksti. 3(14) 2007 (zin. redaktors Elmārs Grēns). - Rīga: Zinātne, 2007. 253 lpp. (Stratēģiskās analīzes komisija)
 • E.Grēns, I.Kalviņš, A.Deniņš. Biomedicīna un biofarmācija – gēnu tehnoloģijas un jaunu bioloģiski aktīvu vielu sintēzes tehnoloģijas. Stratēģiskā analīzes komisija. Zinātniski pētnieciskie raksti, 2007, 25 - 40 lpp.
 • Grēns, Elmārs. Gēnu inženierija. Grāmatā: Sarunas III. (red. Demakova, Helēna), Rīga: Jaunā akadēmija, 2002,. 96 – 107 lpp. http://klab.lv/community/folding_at_home/71427.html
 • P.Pumpens, E.Grens. Hepatitis B core particles as a carrier for B cell/T cell epitopes. - Intervirology, 2001, vol. 44, N 2/3, pp. 98-114.
 • P.Pumpens, E.Grens. Artificial genes for chimeric virus-like particles. - In: Artificial DNA: Methods and Applications, CRC Press LLC, Boca Raton, 2002, pp. 249-327.
 • P.Pumpens, E.Grens, M.Nassal. Molecular epidemiology and immunology of hepatitis B virus infection - an update. - Intervirology, 2002, vol. 45, N 4-6, pp. 218-232.
 • Pumpens P., Ulrich R., Sasnauskas K., Kazaks A., Ose V., Grens E. Construction of novel vaccines on the basis of the virus-like particles: Hepatitis B virus proteins as vaccine carriers, In: Y.Khudyakov (Ed.). Medicinal Protein Engineering. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton London, New York, 2008, pp. 205-248.


Zinātniskie projekti

 • E.Grēns (programmas vadītājs) Recombinant Viral Capsids - New Proteins for Diagnostic Use and Vaccination. INCO-COPERNICUS Projekts (1994-1996)
 • E.Grēns (programmas vadītājs) Hepatīta B core antigēna polivalentās himēras. Latvijas Zinātnes padome (1994-1996)
 • E.Grēns (Programmas Latvijas puses vadītājs). Research and Development of Immunological Methods. Production of Elisa Tests for the Diagnosis of Hepatitis B. NATO Programma (1995-1997).
 • E.Grēns (programmas vadītājs) Proteīnu kompleksu molekulārās arhitektūras petījumi ar augstas izšķiršanas spējas metodēm. Latvijas Zinātnes padome (1996-2000)
 • E.Grēns (programmas vadītājs) Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē. Latvijas Zinātnes padome (2001-2004).
 • E.Grēns (Latvijas puses projekta koordinators). Hepatitis B Virus Assembly, Structure and Entry into New Host Cells. KIRT Programme ( 1995-1997)
 • E.Grēns (programmas vadītājs) Ļaundabīgie audzēji. Latvijas Zinātnes padome (1995-2000).
 • E.Grēns (programmas vadītājs) Latvijas populācijas genofonda izpēte. Latvijas Zinātnes padome (2005-2007).
 • E.Grēns (projekta vadītājs) Molekulāri ģenētisko analīzes metožu izstrāde un izmantošana ģenētiskajos pētījumos: Latvijas genoma centra pakalpojumi. Programma: Latvijas populācijas genofonda izpēte saistībā ar cilvēka patoloģiju. Latvijas Zinātnes padome (2005-2009)
Pēdējā atjaunošana 15-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS