Ivars KALVIŅŠ

25-11-2009

Ivars KALVIŅŠ

balvas/Kalvins_Ivars.jpg

Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors
Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs un Karbofunkcionālo savienojumu ķīmijas laboratorijas vadītājs

Aizkraukles iela 21, Rīga, LV-1006

Tel.: +371 6755 3233. E pasts:


Dzimis:
1947. gada 2. jūnijā, Rīgā.

Zinātniskās intereses:

 • Organiskā ķīmija
 • Medicīnas ķīmija
 • Bioloģiski aktīvu vielu ķīmija

Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, 1969
 • Dr.chem., LZA Koksnes ķīmijas institūts, 1977
 • Dr.habil.chem., Ļeņingradas universitāte, 1988


Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts (LZA Organiskās sintēzes institūts):

 • Inženieris (1969 -1970), vecākais inženieris (1970 -1971), grupas vadītājs (1971-1985), Medicīnas ķīmijas nodaļas Karbofunkcionālo savienojumu laboratorijas vadītājs, 1986 -
 • Direktora vietn. zinātniskajā darbā (1987-2004), Medicīnas ķīmijas nodaļas vadītājs (1992 - ), Institūta direktors (2004 - )


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1992 – 1994) un īstenais loceklis, 1994
 • Profesors (ķīmijā), 1994
 • LPSR Valsts prēmija, 1988
 • D.H.Grindeļa medaļa par nopelniem zāļu  sintēzē un izpētē, A/S Grindeks, Latvija, 1996
 • Solomona Hillera medaļa par ieguldījumu medicīnas preparātu attīstībā, Latvijas Organiskās sintēzes institūts, 1997
 • Osvalda Šmīdeberga medaļa, Tartu Universitāte, Igaunija, 2001
 • LZA Gustava Vanaga balva par darbu ciklu "Bioaktīvo mazmolekulāro NO - indikatoru un donoru sintēze un izpēte", 2003
 • Paula Valdena medaļa, 2003
 • Starptautiskās reitingu akadēmijas “Zelta Fortūna” un Ukrainas pareizticīgās baznīcas Svēta Georgija medaļa par sekmīgu sadarbību un Mildronāta eksportu, 2004
 • LZA un A/S Grindeks Solomona Hillera balva par darbu ciklu "Oriģinālais darbības mehānisma citoprotektora mildronāta atklāšana, izstrāde un ieviešana klīniskajā praksē", 2005
 • Vispasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) Sertifikāts un Zelta medaļa Labākajam izgudrotājam, 2005
 • Latvijas Ministru kabineta balva zinātnē par oriģinālu zāļu izstrādi un ieviešanu klīniskajā praksē,  2006
 • Triju Zvaigžņu ordenis, 2006
 • Ukrainas Medicīnas un Stomatoloģijas akadēmijas Goda akadēmiķis, 2006 
 • RTU Goda doktora nosaukums par nozīmīgu ieguldījumu zinātniskās sadarbības veicināšanā starp RTU un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu, 2007
 • LZA Lielā medaļa par jaunu konkurētspējīgu ārstniecisku preparātu izveidošanu un inovatīvas ievirzes stiprināšanu Latvijas Organiskās sintēzes institūtā, 2009


Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Ķīmijas biedrības prezidents (1994-2000) un padomes loceklis, no 1994  
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, no 1994  
 • Latvijas Zinātnes padomes loceklis  
 • LZP starpnozaru ekspertu bloka komisijas priekšsēdētājs  
 • LZP Ķīmijas nozares eksperts  
 • Kvalitātes testu fonda prezidents  
 • LZA Biblioteku padomes priekšsēdētājs, 1998 - 2007 
 • Žurnālu Latvijas Ķīmijas žurnāls (no 1996), Proceedings of the Estonian Academy of Sciences (no 1998), Molecules (no 2003) redkolēģiju loceklis
 • Rīgas Tehniskās universitātes Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Padomnieku konventa loceklis, no 2000  
 • A/S “Olainfarm” padomes loceklis, no 2003  
 • Amerikas Ķīmijas biedrības biedrs  
 • Latvijas Farmaceitiskās ķīmijas biedrības biedrs  


Publikācijas:
Kopā ~ 550,  ieskaitot ap 300 patentus.

Nozīmīgākās publikācijas (izlase):

 • I.Kalviņš. Mildronāta darbības mehānisms un pielietošanas perspektīvas, Rīga:Grindex, 2002, 36.lpp. (latviešu, angļu un krievu valodās) 
 • M.Dambrova, E.Liepinsh, I.Kalvinsh. Mildronate: cardioprotective action through carnitine-lowering effect. - Trends Cardiovasc. Med., 2002, vol. 12, N 6, pp. 275-279.
 • Dambrova M., Kirjanova O , Baumane L., Liepinsh E., Zvejniece L., Muceniece R., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S.. EPR Investigation of /in vivo/ Inhibitory Effect of Guanidine Compounds on Nitric Oxide Production in Rat Tissues. - Journal of Physiology and Pharmacology, 2003, vol 54, N 3, pp. 339-347.
 • Prusis P., Dambrova M., Andrianov V., Rozhkov E., Semenikhina V., Piskunova I., Ongwae E., Lunstedt T., Kalvinsh I., Wikberg J.E.S. Synthesis and Quantitative Structure-Activity Relationship of Hydrazones of N-Amino-N’-hydroxyguanidine as Electron Acceptors for Xantine Oxidase. -  J.Med.Chem.,   2004, vol. 47, pp.  3105-3110.
 • Sjakste N., Gutcaits A., Kalvinsh I. Mildronate: An Antiischemic Grug for Neurological Indications. -  CNS Drug Reviews, 2005, vol. 11, No. 2, pp.151-168.   
 • Kalvinsh I., Gutcaits A., Bagdoniene L., Labeikyte D., Trapencieris P., Sjakste N.Hypothetical gamma-butyrobetaine esterase-dependent signal transduction system: possible link to mildronate. -  Medical Hypotheses and Research, 2006, vol.3, N 3, pp. 803-812. (also available online at www.journal-MHR.com.)
 • Muceniece R.; Zvejniece L.; Vilskersts R.; Liepinsh E.; Baumane L.; Kalvinsh I.; Wikberg J.E.; Dambrova M. Functional evaluation of THIQ, a melanocortin 4 receptor agonist, in models of food intake and inflammation. - Basic & Clin.Pharmacol. & Toxicol. 2007, 6, pp.416-420.
 • Liepinsh E.; Vilskersts R.; Skapare E.; Svalbe B.; Kuka J.; Cirule H.; Pugovics O.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Mildronate decreases carnitine availability and up-regulates glucose uptake and related gene expression in the mouse heart. - Life Sciences, 2008, 83(17), pp.613-619.
 • Vilskersts R.; Liepins E.; Kuka J.; Cirule H.; Veveris M.; Kalvinsh I.; Dambrova M. Myocardial infarct size-limiting and anti-arrhythmic effects of mildronate orotate in the rat heart. – Cardiovascular Drugs and Therapy, 2009, 23(4), pp.281-288.

 • Lekciju kursi:

  Medicīnas ķīmija, Rīgas Tehniskā universitātes Ķīmijas fakultātē, 1996-1997

  Pētnieciskie projekti:

  I.Kalviņš (projekta vadītājs) 

  • Projekts “Pētījums par Latvijas ķīmijas un farmācijas nozares turpmākās attīstības iespējām” (2006 - )
  • Valsts pētījumu programma “Jaunas zāles un biokorekcijas līdzekļi: konstruēšana, transportformas un darbības mehānisms” (2005 - )
  • PHARE projekts “Atbalsta tīkls MVU attīstībai augsto tehnoloģiju nozarēs” (2005-)
  • Stereoselektīva aril-, alkinil- un alkenil-cikloheksānamīnu sintēze un to izmantošana  Latvijas Zinātnes padome (2005 -)
  • Funkcionalizētu indolu sintēze jaunu  nesteroidālu pretiekaisuma līdzekļu radīšanai.  Latvijas Zinātnes padome (2005 - )
  • Zn saturošu deacetilējošu metālproteāžu dabīgo inhibitoru sintētiskie analogi Latvijas Zinātnes padome (2005 - )
  • Aril- un alkenil-cikloheksānamīni un to izmantošana neparastu aminoskābju iegūšanai  Latvijas Zinātnes padome (2004 -2006) 
  • Karbociklisko amīnu sintēze un izpēte. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
  • Programmas «Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošināšanai Latvijā» apakšprogramma - «NO donori un induktori jaunu ārstniecības līdzekļu izstrādē» Latvijas Zinātnes padome (1997-2000) 
  • Oriģinālas darbības mehānisma pretvēža preparāta izstrāde onkoloģisko slimnieku ārstēšanai. Tirgus orientētie pētījumi, LR IZM grants (1995-1996)
  • Oriģināla pretvēža preparāta izstrāde argināzes inhibitoru rindā. Sadarbības līgums ar Japānas farmaceitisko firmu (1994-1996) 
  • Zāļu vielu analīzes metožu izstrāde. Līgums ar firmu Merz&Co, Vācija (1996-1999)


  Vaļasprieks: Mūzika

  „Jaunrade ir vienīgais, kas cilvēka spējas atraisa un padara tā eksistenci nozīmīgu līdzcilvēkiem un nākošajām paaudzēm. Man ļoti gribētos, lai latvieši un jaunrade kļūtu par sinonīmiem un mūsu zeme – par Ziemeļu tīģeri” /Ivars Kalviņš/

  Sk. vēl : Brigita Zeltkalne "Lūgšana liktenim. Stāsts par akadēmiķi Ivaru Kalviņu", Rīga: Alvīne un Alberts, 2007., 207.lpp.

  Pēdējā atjaunošana 14-12-2009
  Powered by Elxis - Open Source CMS