Jānis KRASTIŅŠ

25-11-2009

Jānis KRASTIŅŠ

balvas/Krastins_Janis.jpg

Profesors, Arhitektūras fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte

Tel.: +371 6708 9212; Fakss: +371 6708 9212; E pasts:

Dzimis: 1943.g. 23.jūnija, Rīga

Intereses:

 • Arhitektūras vēsture
 • Jūgendstils Eiropā
 • Arhitektūra, mūslaiku – 19. un 20. gs.
 • Arhitektūras pieminekļu restaurācija un saglabāšana


Izglītība

 • Rīgas Tehniskā universitāte (Arhitektūras fakultāte), 1967
 • Doktorantūra, Arhitektūras nodaļa, Rīgas Tehniskā universitāte, 1969-1972
 • Dr.arch. Rīgas Tehniskā universitāte, 1973
 • Dr.habil.arch., I.Repina Mākslas, Skulptūras un arhitektūras Institūts, Sanktpēterburga, Krievija, 1991


Darba gaitas:

 • Vecākais arhitekts – dizainers, Projektēšanas institūts "Komunalprojekts", 1967 - 1969
 • Docents, asociētais profesors, Arhitektūras katedra, Rīgas Tehniskā universitāte, 1972-1991
 • Profesors, vadītājs, Arhitektūras vēstures un kultūras pieminekļu restaurācijas profesora grupa, Arhitektūras un pilsētplānošanas fakultāte, Rīgas Tehniskā universitāte, 1991-
 • Viespētnieks, Vienna Technical University, Austria, 1987; Columbia University, New York, USA, 1994; viesprofesors, Yuan Ze University, Chong-Li, Taiwan, 2000


Apbalvojumi

 • Latvijas Labākās zinātniskās grāmatas konkursā: otrā balva (1980) un pirmā balva (1988)
 • Camillo Sitte Fonda balva (Award of Camillo Sitte Fund), Austrija, 1985
 • Latvijas J.F. Baumaņa prēmija arhitektūrā, 1989
 • Fulbraita balva, ASV, 1994
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1992- 1994) un īstenais loceklis, 1994
 • Latvijas Reģionālās arhitektūras akadēmijas biedrs, 1993
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par Rīgas XIX un XX gadsimta arhitektūras izpēti, veicinot Rīgas centra iekļaušanu UNESCO Pasaules kultūras mantojuma sarakstā, 1998
 • Baltijas Asamblejas balva, 1998
 • Rīgas balva par nozīmīgiem zinātniskiem pētījumiem un ieguldījumu Rīgas arhitektūras mantojuma un Rīgas jūgendstila apzināšanā, apkopošanā un popularizēšanā, 2002
 • Ordenis “Al Merito della Republica Italiana”, 2004
 • Latvijas Kultūras mantojuma gada balva, 2004


Zinātniski-organizatoriskā darbība un dalība profesionālas institūcijās:

 • Latvijas Arhitektu savienības loceklis (padomes loceklis 1989), 1970
 • The Austrian Association of Planners loceklis, 1987
 • Latvijas zinātnieku savienības biedrs, 1990
 • Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrības biedrs, 1991
 • Latvijas kultūras pieminekļu saglabāšanas ekspertu padomes loceklis, LR Kultūras ministrija, 1991
 • International Council on Monuments and Sites loceklis, 1995
 • Rīgas pilsētas Domes pieminekļu padomes loceklis, 1996
 • Rīgas Vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības padomes, Kultūras pieminekļu uzskaites ekspertu padomes loceklis, 2003


Akadēmiskie kursi

Rīgas Tehniskā universitāte:

 • Arhitektūras dizains
 • Arhitektūras vēsture
 • Mūslaiku arhitektūra
 • Latvijas arhitektūra
 • Kultūras pieminekļu restaurācija


Publikācijas:

Vairāk nekā 560, t.sk. monogrāfijas:

 • Krastiņš J. Jūgendstils Rīgas arhitektūrā - 1980, Rīga: Zinātne, 224 lpp.
 • Krastiņš J., Strautmanis I., Buka O., Asaris G. Архитектура Советской Латвии. - 1987, Москва: Стройиздат,  230 с. (kr.valodв).
 • Krastins J. Стили модерн в архитектуре Риги. - 1988, Москва,  273 с. (kr.valodв).
 • Krastiņš J. Eklektisms Rīgas arhitektūrā - 1988, Rīga: Zinātne,  280 lpp.
 • Krastins J. Jugendstil in der Rigaer Baukunst - 1992, Michelstadt: Neuthorverlag, 330 S. (vācu val).
 • Krastiņš J. Latvijas Republikas būvmāksla. - 1992, Rīga: Zinātne,  256 lpp.
 • Sitte C. Художественные основы градостроительства - 1993, Москва: Стройиздат,   254 с. (J.Krastiтa tulkojums no vācu valodas krieviski).
 • Krastins J. Riga Jugendstilmetropole / Riga Art Nouveau Metropolis/ Rīga jugendstila metropole. - 1996, Riga: Baltika,  352 pp. (vācu, angļu un latviešu valodās).
 • Krastiņš J. Mežaparks - 1997, Rīga: Zinātne, 231 lpp.
 • Krastins J. The Art Noveau Architecture of Riga. - 1998, Rīga: Jumava,  64 pp.
 • Krastiņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām - 1998, Rīga: Baltika, 312 lpp.
 • Krastiņš J. Rīgas Rātslaukums. Pagātne. Tagadne. Nākotne / The Town Hall Square in Riga. Past. Present. Future.- 2000, Rīga: Madris, 48 lpp. (latviešu un angļu valodās).
 • Krastiņš J., Mucenieks E. Rīgas Latviešu biedrība / The Riga Latvian Society. - 2002, Rīga: Madris, 48 lpp. (latviešu un angļu valodās).
 • Krastins J. Rīgas arhitektūras meistari/ The Masters of Architecture of Riga. - 2002, Rīga: Jumava, 360 lpp. (latviešu un angļu valodās).
 • Krastiņš J., Strautmanis I. Lielais Rīgas arhitektūras ceļvedis. - 2002, Rīga: Puse, 376 lpp.
 • Krastins J. Pa Rīgas jūgendstila pēdām / Sur les traces de l’art nouveau a Riga. Guide. - 2003, Bruxelles: CIVA, 176 lpp. (latviešu un franču valodās).
 • Krastins J., Strautmanis I. Riga. Der große Architekturführer  - 2004, Riga: ADD Projects, 376 S.  (vācu val.).
 • Krastinš J., Sparitis O. Rīgas arhitektūras astoņi gadsimti Eiropas kultūras spogulī– 2005, Riga: Nacionalais apgads, 179 pp.
 • Krastinš J. Rīgas arhitektūras stili / Architectural Styles in Riga / Arhitekturnije stili Rigi/. – 2005, Rīga: Jumava, 240 lpp. Jānis Krastiņš. Jugendstil in der Baukunst Rigas: katalog der Ausstellung. Rīga: Jumava, 2006, 65 lpp
 • Krastiņš J. Rīgas jūgendstila ēkas. Ceļvedis pa jūgendstila metropoles arhitektūru / Art Nouveau Buildings in Riga. A Guide to Architecture of Art Nouveau Metropolis. – 2007, Rīga: ADD projekts, 408 lpp. (latviešu un angļu val.).


Projekti:

 • J.Krastiņš (projekta vadītājs) Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums. Latvijas Zinātnes padome (1994-1999; 2000 - 2004)
 • J.Krastiņš (projekta vadītājs) Vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums. Latvijas Zinātnes padome (2005 – 2009)
Pēdējā atjaunošana 14-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS