EDGARS IMANTS SILIŅŠ

25-11-2009

EDGARS IMANTS SILIŅŠ
(21.03.1927-26.05.1998)

balvas/Silins_Edgars.jpg

Edgars Imants Siliņš ir viena no spožākajām personībām Latvijas zinātnē.

E.I.Siliņa izveidotā Rīgas organisko cietvielu fizikas skola ieguvusi atzinību visā pasaulē, viņa vadībā attīstīts jauns virziens zinātne.

Viņam bija tuva arī humanitāro zinātņu pasaule – psiholoģija, ētika, filozofija, reliģija, literatūra un vēsture /J.Stradiņš/

Edgars Imants Siliņš dzimis 1927. gada 21. martā, Līgatnē, Latvija. Miris 1998.gada 26.maijā, Rīgā. Beidzis Latvijas Universitātes Fizikas un matemātikas fakultāti (1961). Fizikas doktors (1965) un habilitetais fizikas doktors (1979). Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1991-1992) un īstenais loceklis (1992-1998). Amerikas fiziķu biedrības loceklis. Rīgas Rotari kluba loceklis. LZA Lielās medaļas laureāts par jauna zinātniskā virziena un skolas izveidošanu organiskajā cietvielu fizikā un būtisku ieguldījumu Latvijas zinātnes organizatoriskajā darbībā (1997). LZA M.Keldiša balvas laureāts fizikā (1984).

Zinātniskās intereses: organisko cietvielu fizika; organisko molekulu elektronika; organisko materiālu zinātne; zinātnes filozofija.

Strādājis par zinātnisko līdzstrādnieku Latvijas Universitātes Pusvadītāju fizikas problēmu laboratorijā (1963 – 1967), kopš 1967.gada – Fizikālās Enerģētikas institūtā par Organiskās pusvadītāju fizikas laboratorijas vadītāju. Bijis Latvijas Zinātņu akadēmijas Senātā loceklis, Bibliotēkas padomes priekšsēdētājs, daudzu žurnālu redakcijas kolēģijas loceklis un recenzents.

E.I.Siliņš - 7 monogrāfiju un ap 290 pārskatu un zinātnisko publikāciju autors.

Monogrāfijas:

  • О.Нейланд, Я.Страдынь, Э.Силиньш и др. Строение и таутомерные превращения β–дикарбонильных соединений. Рига: Зинатне, 1977, 444.с.
  • Э.Силиньш. Электронные состояния органических молекулярных кристаллов. Рига: Зинатне, 1978, 344.с.
  • E.Siliņš. Organic Molecular Crystals. Their Electronic States. Berlin;Heidelberg, N.Y: Springer-Verlag, 1980, 389 p.
  • В.Андреев, M.Kурик, С.Нешпурек, Э.Силиньш, И.Чaпек и др. (под общей редакцией Э.Силиньша). Электронные процессы в органических молекулярных кристаллах: Явление поляризации и локализации. Рига: Зинатне, 1988, 329.с.
  • Э.Силиньш, M.Kурик, И.Чaпек. Электронные процессы в органических молекулярных кристаллах: Перенос, захват, спиновые эффекты. Рига: Зинатне, 1992, 363.с.
  • E.Siliņš, V.Čapek. Organic Molecular Crystals: Interaction, Localization, and Transport Phenomena. N.Y: AIP Press, 1994, 402 p.
  • Lielo patiesību meklējumi. Esejas. Rīga: Jumava, 1999, 511 lpp.

Sk.vēl: Edgars Siliņš. Biobibliogrāfija, Rīga, 1997, 147.lpp.;

Edgars Imants Siliņš mūsu atmiņās. Rīga: Fizikālās enerģētikas institūts, 2002.,367 lpp.

Pēdējā atjaunošana 14-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS