Jānis STRADIŅŠ

25-11-2009

Jānis STRADIŅŠ

balvas/Stradins_Janis.jpg 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta priekšsēdētājs

E pasts: http://www.lza.lv/scientists/stradinsj.htm

Jānis Stradiņš dzimis 1933. g. 10. decembrī Rīgā. Beidzis Latvijas Valsts Universitātes Ķīmijas fakultāti (1956), ķīmijas zinātņu kandidāts (1960., Maskavas Valsts Universitāte), ķīmijas zinātņu doktors (1968., Latvijas Zinātņu akadēmija; 1991. nostrifikācija - LR Dr.habil chem.). Latvijas Universitātes Goda doktors Dr.chem. h.c. (1989), Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors zinātnes vēsturē Dr. hist. h. c. (1992), Latvijas Lauksaimniecības universitātes (1999) un Rīgas Stradiņa universitātes (2007) Goda doktors. Profesors fizikālajā ķīmijā (1974), profesors vēstures zinātnēs (1993). Papildinājies Maskavā, Varšavā, Jēnā, Prāgā, lasījis vieslekcijas vairākās ārvalstu universitātēs.

Latvijas Organiskās sintēzes institūta Fizikāli organiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs un vadošais pētnieks kopš 1961; Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūta zinātņu vēstures profesors kopš 1990; Latvijas Medicīnas akadēmijas (Rīgas Stradiņa universitātes) Medicīnas vēstures institūta vadošais pētnieks kopš 1992; Latvijas Zinātņu akadēmijas prezidents 1998 -2004 (1992 -1998 viceprezidents), LZA Senāta priekšsēdētājs (kopš 1998), LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošais pētnieks (kopš 2008).

Publikācijas: 320 zinātniski raksti un 7 monogrāfijas molekulārajā elektroķīmijā (organisko savienojumu elektroķīmiskās reducēšanas un oksidēšanas teorija, struktūrķīmiskie efekti, brīvo radikāļu elektroķīmiska ģenerēšana un struktūras pētīšana).

225 zinātniski raksti un 17 monogrāfijas par zinātņu vēsturi (Baltijas zinātnisko centru, ķīmijas un medicīnas vēsture, ievērojamāko zinātnieku darbības izpēte un izvērtēšana).

Līdzdalība daudzos starptautiskos kongresos un simpozijos. Vairāku zinātnisku žurnālu un izdevumu redkolēģiju un redakciju padomju loceklis Latvijā un ārzemēs (žurnāla Chimija Heterociklicheskih sojedinenij galvenais redaktors 1975 -1985).

Apbalvojumi:

Latvijas PSR Valsts prēmija (1980), Paula Stradiņa balva (1983), Paula Valdena medaļa (1988), S. Hillera medaļa (1990); LZA Lielā medaļa par izciliem darbiem organiskajā ķīmijā un Latvijas zinātnes vēsturē (1993), Gustava Vanaga balva (1994), LR Triju Zvaigžņu ordenis (II šķira, 1995), Dž. Sorosa Sabiedriskās saskaņas balva (1995), D. H. Grindeļa medaļa (1995), Triju Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju medaļa (1999), L. Liepiņas medaļa (2001), Franču Goda leģiona ordenis (2001), LR Ministru kabineta balva (2001), Igaunijas Māras zemes krusts (2004), Itālijas Nopelnu ordenis (2004), V. Ostvalda medaļa (2004), citi apbalvojumi Krievijā, Čehijā, Vācijā, Lietuvā, Ukrainā, Latvijā.

Akadēmijas un biedrības:

Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (1973), Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas īstenais loceklis (1991), Vācu Dabaspētnieku akadēmijas Leopoldina īstenais loceklis (1994), Saksijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1993), Lietuvas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1994), Igaunijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1998), Grūzijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (2002).

Starptautiskās elektroķīmijas biedrības (1972), Starptautiskās EPR biedrības, Starptautiskās medicīnas vēstures biedrības, Zinātņu vēstures biedrības (ASV), Baltijas pētījumu veicināšanas asociācijas (AABS) biedrs, Baltische Historische Komission korespondētājloceklis (1990), Latvijas Medicīnas vēstures asociācijas goda prezidents (2000), V. Ostvalda biedrības goda biedrs (1990) u.c.

Latvijas zinātņu vēstures asociācijas prezidents kopš 1987. gada, Baltijas zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas prezidents (1990 -1991; 1993 -1996; 2001 -2003, kopš 2006.g.), Rīgas Tehniskās universitātes goda biedrs (2000), Latvijas Kultūras fonda goda biedrs (kopš 1998.g.), Latvijas Farmaceitu biedrības goda biedrs (1995), akadēmiskās vienības Austrums goda biedrs (1996), Latvijas Rakstnieku savienības biedrs (1984), Latvijas Ķīmijas biedrības, Latvijas Inteliģences apvienības, Rīgas Latviešu biedrības goda biedrs (2006), Fraternitas Metropolitana filistrs.

Sēlijas asociācijas goda prezidents (no 1999), Genoma pētīšanas fonda valdes loceklis (2001), Latvijas Bankas Monētu sižetiskā risinājuma komisijas loceklis (kopš 1992), Rīgas Domes Pieminekļu Padomes loceklis (kopš 1996), Valsts valodas komisijas loceklis (2002-2006) u.c.

Latvijas Zinātnes padomes valdes loceklis (1990-2007), Latvijas Zinātnieku Savienības padomes loceklis, Rīgas Stradiņa universitātes padomnieku konventa loceklis (1998), Latvijas Universitātes padomnieku konventa loceklis (1999), Letonikas padomes priekšsēdētājs (kopš 2006).

Precējies: sieva – Laima Stradiņa, dzim. Zutere, divi dēli – Pauls un Pēteris.

Intereses: kultūras vēsture, novadpētniecība, grāmatas.

Pēdējā atjaunošana 14-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS