Edvīns VEDĒJS

25-11-2009

Edvīns VEDĒJS

balvas/Vedejs_Edvins.jpg 

Profesors Edvīns Vedējs dzimis 1941.gada 31.janvārī Rīgā, Latvijā. Ģimene emigrēja uz Vāciju 1944.gadā un 1950.gadā izceļoja uz Amerikas Savienotām Valstīm. Bakalaura grādu E.Vedējs ieguvis Mičiganas universitātē (1962), doktora grādu organiskajā ķīmijā - Viskonsīnas universitātē (1966), pēc tam veicis pētījumus prostaglandīnu ķīmijā Harvarda universitātē Nobeļa prēmijas laureāta E.Dž.Kori (E.J.Corey) vadībā. Kopš 1967.gada E.Vedējs strādā kā mācības spēks Viskonsīnas universitātes Ķīmijas fakultātes Organiskās ķīmijas katedrā, kopš 1977.gada – profesors. Visa profesora zinātniskā darbība no studiju gadiem līdz pasaules mēroga zinātniekam ir saistīta tikai ar divām universitātēm Viskonsīnā un Ann–Arborā.

E.Vedēja zinātniskās intereses: organiskās sintēzes konceptuālie un mehāniskie aspekti; slāpekli saturošo citotoksisko aģentu totālā sintēze; heterocilki; heteroelementu metodoloģija sintēzē (bors, slāpeklis, fosfors, sērs,alva, silicijs); stereogēnie heteroatomi; enantioselektīvā sintēze (anjonu protonēšana, hirālo vai prohirālo nukleofīlu acilēšana un alkilēšana); paralēlā kinētiskā izšķiršana; konfigurācijas kontrole, lietojot kristalizācijas metodes. Zinātnisko pētījumu rezultāti ir apkopoti vairāk nekā 200 apskata rakstos un publikācijās.

Nozīmīgu zinātnisko žurnālu (Journal of American Chemical Society, Journal of Organic Chemistry, Organic Synthesis, Heterociklisko savienojumu ķīmija) redkolēģiju loceklis. Nobeļa prēmijas laureāta Herberta Brauna (H.C.Brown) balvas (2004) par radošu sintētisko metožu pētīšanu un vēl daudzu ASV un starptautisko balvu un stipendiju laureāts. Amerikas Ķīmiķu biedrības loceklis. Latvijas Zinātņu akadēmijas ārzemju loceklis (1992) un tās Lielās medaļas laureāts par jaunu organiskās sintēzes metožu izstrādi un nopelniem Latvijas organiskās ķīmijas speciālistu sagatavošanā (2005). Paula Valdena medaļas laureāts (1997). Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) Goda doktors (par nozīmīgu ieguldījumu RTU studiju procesa pilnveidošanā un starptautiskās zinātniskās sadarbības veicināšanā un attīstīšanā organiskās ķīmijas jomā) (2009). Triju Zvaigžņu ordenis (2006).

Viena no profesora E. Vedēja prioritātēm visas zinātniskajās karjeras laikā ir bijusi studentu un doktorantu apmācība. Viņš ir lepns par projektiem, kuru veiksmi lielā mērā ir noteicis nevis ilgs un plānveidīgs darbs, bet diskusijas ar studentiem. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas tika sākta nopietna un ļoti veiksmīga sadarbība ar Latvijas ķīmiķiem. Un sadarbības formas ir bijušas dažādas. Kopš I Vispasaules latviešu zinātnieku kongresa (1991) E.Vedējs sāka īstenot projektu, kura mērķis bija dod iespēju talantīgākajiem Latvijas jaunās paaudzes ķīmiķiem papildinātu zināšanas labākajās ASV universitātēs un Latvijas kolēģi saņemtu zinātnisko literatūru ķīmijā. Vairāk nekā desmit Latvijas jaunie zinātnieki ir izstrādājuši doktora darbus vai arī stažējusies E.Vedēja laboratorijā. Viņš ir rūpējies par žurnālu atvieglotu piegādi Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai, sūtījis žurnālus, zinātnisko un mācību literatūru.

„Spēcīgos var mācīt kā grib, viņi savu panāks. Ir vislabākie, absolūti vislabākie, bet daudzi strādā kā roboti, kuri grib, lai visu pasaka priekšā. Studentam jādod izdevība pašam domāt, katram indivīdam tas ir savādāk, un mums jāpielāgojas studentam, nevis otrādi.” ... Par kolēģiem no Latvijas: „Nekad neesmu strādājis ar tik izciliem studentiem, apbrīnojis viņu darba gribu un domājis, kā to iemācīt amerikāņiem” / E.Vedējs, 2005.g., Rīgā/

Pēdējā atjaunošana 14-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS