Vitauts TAMUŽS

25-11-2009

Vitauts TAMUŽS

balvas/Tamuzs_Vitauts.jpg 

Laboratorijas vadītājs, Polimēru mehānikas institūts, Latvijas Universitāte

Aizkraukles ielā 23; Rīga, LV1006, Latvija Tel.: +371 6754 3306; Fakss: +371 6782 0467;

E pasts:

Dzimis: 2 decembrī, 1935. gadā, Rīgā, Latvijā

Zinātniskās intereses:

 • Cietvielu un kompozītmateriālu mehānika
 • Sabrukuma un noguruma mehānika


Izglītība:

 • Maskavas Valsts Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte) ar izcilību, 1959
 • Fizikas un matemātikas zinātņu kandidāts, Maskavas Valsts Universitāte, Krievijā, 1963
 • Fizikas un matemātikas zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1973
 • Inženierzinātņu doktors Dr.habil.sc.ing., Latvija, 1992


Darba gaitas:

 • Docents, asociētais profesors, Rīgas Tehniskā Universitāte, 1963 - 1967
 • Laboratorijas vadītājs (kopš 1964), Institūta direktora vietnieks (1975 - 1986), Polimēru mehānikas institūts
 • Asociētais profesors (1967 – 1975) un profesors mehānikā kopš 1975, Latvijas Universitāte


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par materiālmehānikas zinātniskās skolas izveidi Latvijā, 2008
 • LR Ministru kabineta Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu materiālu mehānikā, 2006
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S "Grindeks" balva par izcilu devumu polimēru un kompozīt-materiālu mehānikas attīstībā un visaugstākās kvalifikācijas speciālistu sagatavošanā, 2000
 • Eiropas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis (Section of Engineering Sciences with the citation  "For outstanding and lasting contributions to science and technology and fundamental developments in mechanical engineering"), 1995
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1982 – 1992) un īstenais loceklis, 1992
 • PSRS Valsts prēmija zinātnē, 1985
 • Latvijas PSR Valsts prēmija zinātnē, 1983
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fridriha Candera balva, 1981


Darbība profesionālās biedrībās:

 • Prezidents, Latvijas Nacionālās Mehānikas Komiteja, 1992 -
 • Loceklis, General Assembly of International Union of Theoretical and Applied Mechanics, 1993 -
 • Loceklis, International Society for the Interaction of Mechanics and Mathematics, 1989 -
 • Loceklis, Eiropas Kompozītmehānikas biedrības padome (Council of European Society of Composite Materials), 1998 -
 • Žurnāla Mekhanika Kompozitnih Materialov (Mechanics of Composite Materials), galvenais redaktors 1988 -
 • Žurnālu: Theoretical and Applied Fracture Mechanics (1984 - ); Prikladnaya Mekhanika (Applied Mechanics) (1991 - ); Archives of Mechanics (1996 - ); Mechanics of Time Dependent Materials (1996 - ); Proceedings of the Estonian Academy of Science (1997 - ) redkolēģiju loceklis
 • Redaktors of Proceedings of First and Second US-USSR Symposia "Fracture of Composite Materials", 1979, 1982.


Lekcijas un kursi:

Viesprofesors: Lehigh University, USA, 1976; Berlin Technical University, 1996

Vieslektors universitātēs un zinātniskos centros:

ASV: Lehigh University, VPI & SU, Northwestern University, Wisconsin University, Bridgeport University; Vācijā: Magdeburg Technical University, Berlin Technical University; Francijā: Grenoble University, Ecole Nationale Superieure des Mines de Saint- Etienne; Zviedrijā: Linkoping University, Chalmers Technical University, Lulea University; Grieķijā: National University of Athens; Ķīnā: Beijing University of Aviation Materials; Dānijā: Aalborg University, RISO Center; Korejā: Pohang University; Estonijā: Tartu University; Krievijā.

Publikācijas: Vairāk nekā 300 rakstu žurnālos Mekhanika Kompozitnih Materialov (Mechanics of Composite Materials), Mechanika Tverdogo Tela, Prikladnaya Matematika i Mekhanika, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, Engineering Fracture Mechanics, Mathematics and Mechanics of Solids, Proceedings of ICF "Fracture", Proceedings of Latvian Academy of Sciences, etc.

Monogrāfijas:

 • V.Kuksenko, V.Tamužs. Микромеханика разрушения полимерных материалов. Rīga: Zinātne, 1975; (Angļu tulkojums, Martinus Nijhoff Publ. 1981), 310 pp.
 • A.Mālmeisters, V.Tamužs, G.Teters.. Riga: Zinatne (in Russian three editions); (Vācu tulkojums: Mechanik der Polymerwerkstoffe, Akademie-Verlag.-Berlin, 1977), 597pp.
 • N.Romalis, V.Tamuzs. Fracture of Nonhomogenous Solids. Riga: Zinatne, 1989, 224pp. (in Russian).
 • V.Tamuzs. Fracture of Composite Structures. Riga: Zinatne, 1986, 263 pp. (in Russian) [with coauthors].
 • V.Tamuzs. Orientational Averaging in Mechanics of Solids. Riga: Zinatne, 190 pp. (in Russian; English translation by Longman Publ. 1992) [with coauthors].
 • V.Tamuzs, N.Romalis, V.Petrova. Fracture of Solids with Microdefects. - New York: Nova Science Publ., 2000, 238 pp.


 
Pētnieciskie projekti:

 • V.Tamužs (projekta vadītājs). Nehomogēno materiālu lūzuma, sabrukuma un noguruma procesi. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 1995).
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). Kompozītu un citu neviendabīgo materiālu strukturālās integritātes pētījumi. Latvijas Zinātnes padome (1996 – 2000).
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). Plaisu pretestības un integritātes uzlabošana kompozītmateriālos un konstrukciju elementos. Latvijas Zinātnes padome (2001 – 2004).
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). Kompozītmateriālu bojājumu mehānikas pētījumi. Latvijas Zinātnes padome (2005 – 2009).
 • V.Tamužs (apakšprojekta vadītājs) Sadarbības projekts „Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālās izmantošanas pamatprincipu izstrāde. Latvijas Zinātnes padome (2002-2005)  
 • V.Tamužs (apakšprojekta vadītājs) Sadarbības projekta „Inovatīvi strukturāli integrēti kompozītmateriāli: dizains, iegūšanas un pārstrādes tehnoloģijas, ilgmūžība” apakšprojekts. Kompozītu un citu nehomogeno materiālu ilgmūžība un to bojājumu mehānika” Latvijas Zinātnes padome (2006-2009)
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). Līgums ar Alfa-Laval Separation Co, Sweden (1990 – 1999)
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). EUREKA projekts EU-1841 EUROBOGIE "No kompozītmateriāliem izgatavots vilcienu vagonu atsperojums (III fāze)" (2007- 2009)
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). EC PreCarBi (koordinātors Cranfield University, Anglija) (2006-2009)
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). European Network for Composite Reinforcement" - EN-CORE) (2005-2009)
 • V.Tamužs (projekta vadītājs). EUREKA projekts EU–4443 INNO DISP CONCRITE „Jauna sastāva Optimālas konstrukcijas sporta kamaniņu izveidošana, 1.daļa „Sporta kamaniņu matemātiskā modeļa izveide un kamaniņu konstrukcijas elementu aplēses” (2007– 2008); 2.daļa „Sporta kamaniņu atsevišķu elementu un pilnas optimālās konstrukcijas aplēse, izveide un pārbaudes” (2008 – 2010)
Pēdējā atjaunošana 8-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS