Tālis MILLERS

25-11-2009

Tālis MILLERS

balvas/Millers_Talis.jpg 

Valsts emeritētais zinātnieks

Tel.:  + 371 6722 5361; Fakss: + 371 6782 1153; E pasts:

Dzimis: 1929. gada 4.janvārī, Jēkabpils rajonā  

Zinātniskās intereses:

 • Plazmas ķīmija un tehnoloģija
 • Neorganiskie fosfora - slāpekļa savienojumi
 • Jaunie materiāli


Izglītība:

 • Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāte, 1952
 • Ķīmijas doktors, Rīgas Tehniskā universitāte, 1962
 • Profesors, 1994


Darba gaitas:

 • Ceha vadītājs, Rīgas rūpnīca Rigips, 1952-1954

 • Neorganiskās ķīmijas institūts:

 • Jaunākais un vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1955-1968), laboratorijas vadītājs (1969-1998), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1970 - 1983), direktors (1984 -1997), vadošais zinātniskais līdzstrādnieks (1997- 2001)

 • Latvijas Zinātņu akadēmija:

 • Viceprezidents (1992 -1994; 1998 - 2001), prezidents (1994 -1998), Fonda priekšsēdētājs (2001 – 2008)

 • Apbalvojumi:

  • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1989 – 1992) un īstenais loceklis (1992)
  • Rīgas Tehniskās universitātes Goda doktors (par izciliem sasniegumiem ķīmijas tehnoloģijā, nozīmīgu veikumu RTU jaunās inženieru paaudzes, zinātnisko un pedagoģisko kadru sagatavošanā un lielu ieguldījumu zinātniskās darbības organizēšanā), 1996
  • Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas loceklis, 1995
  • PSRS Ministru Padomes 1. pakāpes prēmija, 1976
  • LPSR Valsts prēmija par grūti kūstošo savienojumu un pārklājumu plazmas tehnoloģijas izstrādāšanu un ieviešanu, 1980
  • LZA Gustava Vanaga balva ķīmijā, 1998
  • Solomona Hillera medaļa (Latvijas Organiskās ķīmijas institūts), 1996
  • Triju Zvaigžņu ordenis, 1998
  • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2001
  • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par izcilu zinātnisko devumu plazmas ķīmijā un neorganisko materiālu tehnoloģijā, 2002


  Darbība profesionālās biedrībās:

  • Baltijas un Latvijas materiālu pētīšanas biedrība
  • Eiropas materiālu pētīšanas biedrība
  • Latvijas Ķīmijas biedrība
  • Galvenais redaktors, žurnāls Latvijas ķīmijas žurnāls, 1984 – 2008
  • Redkolēģijas loceklis, žurnāls Kompozītmateriālu mehānika
  • Latvijas Zinātnes padomes loceklis (1991-1996) un priekšsēdētājs (1993-1994)


  Nozīmīgākās publikācijas:

  • T.Millers, A.Vītola. Fosfora - slāpekļa neorganiskie savienojumi. Rīga, Zinātne, 1986, 208.lpp. (krievu val.)
  • T.Millers. Augsttemperatūras savienojumu pulveru sintēze plazmā un to īpašības. - Vestnik Akademii Nauk SSSR. Neorganicheskie materiali, 1979, sej.15, Nr.5, lpp.557-562 (krievu val.)
  • T.Millers, L.Polaks, L.Raicis, M.Raicis, D.Sloveckis. Fosfora nitrīdu sintēzes kinētika un mehānisms zemtemperatūras plazmā. - Himija Visokih Temperatur, 1980, sej.14, Nr.2, lpp.168-173 (krievu val.)
  • T.N.Millers, A.A.Kuzjukevičs. Micromonocrystals of refractory compounds: composition, structure and properties. - Progr.Crystal Growth and Charact., 1988, vol.16, pp.367-438
  • V.Avotiņš, A.Vītola, J.Ronis, T.Millers. Main regularities of atom arrangement in phosporus-oxygen-nitrogen compounds. - Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1991, Nr.6, lpp.643-660.
  • T.Millers. Materials synthesis on the basis of ultrafine refractory compound powders. - Materials Science and Engineering, 1993, A168, pp.171-176
  • A.Kuzjukevičs, K.Ischizaki, J.Grabis, T.Millers, I.Kondo. Hot pressing of TiN-alumina composites. - J.Cer.Soc.Japan, 1994, 102(3), pp.225-230
  • J.Ronis, B.Bondars, A.Vītola, T.Millers, J.Schneider, F.Frey. Crystal structure of the phosphorus oxynitride P4ON6 . - J.Solid State Chem., 1995, 115, pp.265-269
  • L.Čera, M.Bērziņš, T.Millers. Charge development at the interface in Si-C-N composite aqueous suspensions. Latvijas Ķīmijas žurnāls, 1997, Nr.2, lpp.643-71.
  • T.Millers, J.Ronis, A.Vītola. Synthesis, structure and properties of materials in the system P-N-O. - Phoshorus Research Bulletin, 1999, vol.10, pp.690-695.
  • T.Millers. Plasma, chemistry, and advanced material. - Latvijas Zinātņu akadēmijas Vēstis, B, 2004, vol.58, Nr.2, lpp.76-80


  Pētnieciskie projekti:

  • T.Millers (projekta vadītājs) Sistēmas P-N-O-Me savienojumu sintēze un īpašības. Latvijas Zinātnes padome (1990-2000)
  • T.Millers (apakšprogrammas vadītājs) Pētījumu programmā: Materiālu un konstrukciju drošuma, izturības un aizsardzības pilnveidošana. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
  • T.Millers (apakšprogrammas vadītājs) Pētījumu programmā: Latvijas zemes dzīļu bagatības un to izmantošana. Latvijas Zinātnes padome (1997-2000)
  • T.Millers (projekta vadītājs) Izstrādāt teorētiskus pamatus materiālu ieguvei no ultradispersu pulveru kompozīcijām. Latvijas Zinātnes padome (1994-1996)
  • T.Millers (projekta vadītājs) Izstrādāt teorētiskus pamatus materiālu ieguvei no ultradispersiem pulveriem. Latvijas Zinātnes padome (1991-1993)
  • T.Millers (projekta vadītājs) Plazmā sintezētu nanopulveru kompozīciju pārstrādes iespējas. Volkswagenstiftung, Vācija (1995-1996)


  Vaļasprieks:
  Volejbols, tūrisms.

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS