Edmunds LUKEVICS

25-11-2009

Edmunds LUKEVICS
(14.12.1936 – 21.11.2009)

balvas/Lukevics_Edmunds.jpg


Dzimis: 1936. gada 14. decembrī, Liepājā

Miris: 2009.gada 21.novembrī Rīgā

Vispārzinātniskās intereses:

 • Metālorganiskie savienojumi
 • Heterocikliskie savienojumi
 • Organisko savienojumu bioloģiskā aktivitāte


Izglītība:

 • Liepājas 1. tautskola , 1942 – 1944; Liepājas 5. nepilnā vidusskola, 1945 – 1949; Liepājas 1. vidusskola, 1949 – 1953
 • Latvijas Valsts universitāte (Ķīmijas fakultāte), 1953 – 1958
 • Dr. chem. (ķīmijas zinātņu kandidāts), 1966
 • Dr.habil.chem. (ķīmijas zinātņu doktors), 1973


Darba gaitas:

Latvijas Organiskās sintēzes institūts:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1958-1967), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1968-1970), Metālorganiskās ķīmijas laboratorijas vadītājs (1970 - 2009), direktora vietnieks zinātniskajā darbā (1980-1982), direktors (1982 – 2003)


Apbalvojumi:

 • LZA korespondētājloceklis (1982- 1987) un LZA īstenais loceklis, 1987
 • Ņujorkas Zinātņu akadēmijas loceklis, 1993
 • Eiropas Ķīmijas biedrību asociācijas metālorganiskās ķīmijas nodaļas loceklis, 1995
 • LPSR Valsts prēmija, 1974, 1989
 • LPSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1986
 • LZA Gustava Vanaga prēmija, 1986
 • Akadēmiķa S.Hillera medaļa, 1990
 • Gustava Vanaga medaļa, 1991
 • D.H.Grindeļa medaļa, 1995
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa, 1996
 • Milānas Universitātes sudraba medaļa, 1996
 • Trīs Zvaigžņu ordeņa I pakāpes Goda zīme, 1997 
 • Latvijas Farmakologu biedrības goda loceklis, 1998 
 • O.Šmideberga medaļa, Latvijas Farmakologu biedrība, 1998
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un AS Grindekss balva par mūža ieguldījumu elementorganisko savienojumu pētniecībā un par sadarbības organizēšanu ar publisko a/s Grindeks, 1999
 • Rīgas Tehniskās universitātes Paula Valdena medaļa, 2000
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija prēmija, 1971, 1973, 1977, 1981, 1982, 1985, 1987, 1989, 1992
 • Gada cilvēks (International Man of the Year); nominējis Kembridžas Starptautiskais biogrāfiju centrs Anglijā, 1992-1993, 1994-1995
 • Gada cilvēks (Man of the Year); nominējis Amerikas Biogrāfiju institūts, 1994, 2005 
 • LR Ministru Kabineta balva par izciliem zinātniskiem sasniegumiem silicija un germānija organisko savienojumu izpētē, 2004


Darbība profesionālās biedrībās:

Latvijā:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Prezidija loceklis, 1987 – 1991
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Ķīmijas un bioloģijas nodaļas valdes loceklis, 1983 – 1993
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas loceklis, 1987 – 1999
 • Latvijas Organiskās sintēzes institūta Habilitācijas un promocijas padomes priekšsēdētājs, 1994 – 1999
 • Latvijas Zinātnes padomes ķīmijas nozares ekspertu komisijas loceklis (priekšsēdētājs, 1991 – 1993, 1997 – 2002), 1991-2006


Redkolēģijas loceklis:

Žurnāli:  Chemistry of Heterocyclic Compounds (1980 – 1985; galvenais redaktors, 1985 – 2009) ; Latvijas Zinātņu akadēmijas vēstis (1982 – 1990);  Latvijas ķīmijas žurnāls (1991 – 2008) ;  Bioorganiskā Ķīmija (krievu val.) (1989 – 1993);  Applied Organometallic Chemistry (1990 – 2009); Main Group Metal Chemistry (1992 – 2009); Metal-Based Drugs (1993 – 2003); Mendeleev Communications (1994 – 2009); Silicon Chemistry (2001 - 2009); Arkivoc (2001 -  2009); Bioorganic Chemistry and Applications (2003 - 2009); Heterocyclic Communications (2005 - 2009); Grāmatu sērija Advances in Heterocyclic Chemistry (1994 – 2009)

Ārzemēs

 • PSRS Valsts zinātnes un tehnikas komitejas zinātniskās padomes „Sēra organisko savienojumu ķīmija un tehnoloģija” priekšsēdētājs, 1982-1987
 • PSRS Zinātņu akadēmijas padomes „Metālorganisko savienojumu pielietošana nacionālajā ekonomikā” priekšsēdētājs, 1984-1992
 • PSRS Zinātņu akadēmijas apvienotās bibliotēku informatīvās padomes loceklis, 1985-1990
 • PSRS Zinātņu akadēmijas zinātniskās padomes „Fizioloģiski aktīvi savienojumi„ loceklis, 1986-1992
 • PSRS medicīnas un mikrobioloģijas rūpniecības ministrijas Zinātniskās un tehniskas padomes loceklis, 1987-1990
 • Padomju nacionālās zinātniskās un tehniskās informācijas vākšanas un novērtēšanas komisijas „CODATA” loceklis, 1987-1990
 • PSRS Zinātņu akadēmijas bioķīmijas, biofizikas un fizioloģiski aktīvo savienojumu nodaļas zinātniskā darba koordinācijas padomes loceklis, 1988-1991
 • Eiropas Ķīmijas biedrību asociācijas metālorganiskās ķīmijas nodaļas loceklis, 1995- 2005
 • Amerikas Ķīmijas biedrības loceklis, 1997
 • Nacionālās ģeogrāfijas biedrības loceklis, 1997


Lekcijas:

Vieslekcijas universitātēs:  Drēzdenes universitāte (Vācija), 1989; Bombejas tehnoloģiskais institūts (Indija), 1989; Bordo, Tulūzas, Monpeljē, Marseļas universitātes (Francija), 1990, 1994; Lundas universitāte (Zviedrija), 1992; Tohoku universitāte (Japāna), 1991, 1992; Tokijas Zinātņu universitāte un Kioto universitāte (Japāna), 1997; Kioto un Kanagavas universitātes (Japāna), 2002 

Monogrāfijas:

 • E.Ya.Lukevitz, M.G.Voronkov. Organic Insertion Reactions of Group IV Elements. Consultant Bureau - New York. 1966.
 • S.N.Borisov, M.G.Voronkov, E.Ya.Lukevits. Organosilicon Heteropolymers and Heterocompounds, 1970, NewYork: Plenum Press, 633 p.
 • S.N.Borisov, M.G.Voronkov, E.Ya.Lukevits. Organosilicon Derivatives of Phosphorus and Sulfur, 1971, NewYork; London: Plenum Press, 343 p.
 • M.G.Voronkov, G.I.Zelchan, E.Lukevitz. Siliciul si Viata. Bukuresti - Editura Stiintifica. 1974.
 • M.G.Voronkov, G.I.Zelchan, E.Lukevitz. Silizium und Leben. /Biochemie, Toxikologie und Pharmakologie der Verbindungen des Silizium. - Berlin - Akademie-Verlag. 1975
 • M.Г.Воронков, Г.Зелчан, Э.Лукевицю Кремний и жизнь. Рига: Зинатне 1978.
 • E.Lukevics, O.Pudova, R.Sturkovich. Molecular Structure of Organosilicon Compounds, 1989, Chichester: Ellis Horwood Ltd., 359 p.
 • Э.Лукевиц, T.Гар, Л.Игнатович, В.Миронов. Биологическая активность соединений германия, 1990, Рига: Зинатне, 191 с.
 • E.Lukevics, A.Zablocka. Nucleoside Synthesis: Organosilicon Methods, 1991, Chichester: Ellis Horwood, 496 p.
 • В.Пукхаревич, Э.Лукевиц, Л.Копылова, M.Воронков. Перспективы гидросилилирования, 1992, Рига: Институт органического синтеза, 383 с.
 • E.Lukevics, I.Ignatovich. Biological activity of organogermanium compaunds. - In: The Chemistry of Organic Germanium, Tin and Lead Compounds (Ed.Z.Rappoport), Wiley, Chichester, 2002, vol.2, pt.2, pp.1653-1683.


Pētnieciskie projekti:

 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Sililheterocikli organiskajā sintēzē. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 1995).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Bifunkcionāli silīcijorganiskie savienojumi. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 1995).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Optiski aktīvu N-, O- un S-heterociklisko savienojumu sintēze, izmantojot hirālus katalizatorus. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 1995).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Heterociklisku silīcija un germānija organisko savienojumu sintēze, fizikālo un ķīmisko īpašību izpēte. Latvijas Zinātnes padome (1997 – 2000).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Heteroaromātisko savienojumu asimetriskā un cita katalītiskā sintēze. Latvijas Zinātnes padome (1997 – 2000).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Organiskās ķīmijas moderno virzienu attīstīšana jaunu ārstniecības līdzekļu ražošanas nodrošināšanai Latvijā. Latvijas Zinātnes padome (1997 – 2000).
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Silicija un germānija organisko savienojumu struktūras un bioloģiskās aktivitātes salīdzinošie pētījumi. Latvijas Zinātnes padome (2001 - 2004)
 • E.Lukevics (projekta vadītājs). Heteroaromātisko atvasinājumu katalītiskās sintēzes eksperimentālie un teorētiskie aspekti.  Latvijas Zinātnes padome (2001-2004)
 • E.Lukevics (Sadarbības projekta vadītājs) Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai. Latvijas Zinātnes padome (2002-2005)
 • E.Lukevics (Projekta vadītājs) Tetra- un hiperkoordinēta germānija un silīcija heterocikliskie savienojumi. Latvijas Zinātnes padome (2005 - 2009)
 • E.Lukevics (Sadarbības projekta vadītājs) Heteroatomu ķīmijas attīstīšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai. Latvijas Zinātnes padome (2006-2009)


Vaļasprieks:
opera, basketbols, kalnu tūrisms

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS