Oļģerts LIELAUSIS

25-11-2009

Oļģerts LIELAUSIS

balvas/Lielausis_Olgerts.jpg 

Valsts emeritētais zinātnieks

Vadošais pētnieks, Fizikas institūts, Latvijas Universitāte

Miera iela 32, Salaspils, LV-2169, Latvija

Tel.: +371 6794 4667; Fakss: +371 6790 1214; E pasts:

Dzimis: 1930.g. 2. septembrī Ventspils rajonā, Latvijā

Zinātniskās darbības virzieni:

 • Magnetohidrodinamika (MHD)
 • Magnētisko šķidrumu tehnoloģija
 • Hidrodinamika
 • Siltuma pārneses fundamentālās un lietišķās problēmas
 • Kodolfizika un kodoltehnika


Izglītība:

 • Latvijas Universitāte (Fizikas un matemātikas fakultāte specialitātē fizika), 1955
 • Aspirantūra, LZA Fizikas institūts, 1960
 • Tehnisko zinātņu kandidāts, Maskavas inženierfizikas institūts (Moscow Institute of Physical Engineering), 1962
 • Tehnisko zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmija, 1969
 • Habilitētais fizikas doktors Dr. habil. phys., 1992


Darba gaitas:

LZA Fizikas institūts (kopš 1997. g. Fizikas institūts asociēts ar Latvijas Universitāti)

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks, aspirants (1955-1961), laboratorijas vadītājs (1963 - 1993), institūta direktors (1994 – 1997), direktora padomnieks (1998 – 1999), vadošais pētnieks (2000 - )


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, 1992
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas un A/S Grindeks balva, 1999
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par būtisku ieguldījumu magnētiskās hidrodinamikas attīstībā un šķidra metāla tehnoloģiju izstrādē, 1999
 • Valsts emeritētais zinātnieks, 1999


Zinātniski-organizatoriskā darbība un dalība profesionālas institūcijās:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāta loceklis, 1998 - 2004
 • Starptautiskās Associācijas Hydromagnetic Phenomena and Applications HYDROMAG (asociēta ar Union of Theoretical and Applied Mechanics IUTAM) padomes loceklis, 1995-
 • Latvijas Fizikas Biedrības loceklis, 1993-
 • Latvijas Nacionālās Mehānikas komitejas viceprezidents, 1992-
 • Fizikas institūta Zinātniskās padomes loceklis
 • Latvijas ZA Fizikas un tehnisko zinātņu nodaļas apvienotās Promocijas un Habilitācijas Padomes loceklis, 1969 - 1973
 • Žurnāla Magnētiskā hidrodinamika (Rīga) redakcijas padomes loceklis


Publikācijas:
kopa ap 200 zinātnisku publikāciju, t.sk. 3 monogrāfiju autors, kā arī 13 PSRS izgudrojumu un 4 ārvalstu iegūtu patentu līdzautors.

Monogrāfijas:

 • H.Branover, O.Lielausis. Hidraulikas pamati (mācību līdzeklis). Rīga, LVI, 1963
 • J.Gelfgats, O.Lielausis, E.Ščerbiņins. Šķidrs metāls elektromagnētisko spēku iedarbībā. - Rīga, Zinātne, 1976, 248 lpp. (krievu val.).
 • O.Lielausis. Šķidra metāla MHD ietaišu hidrodinamika, 1967, Rīga: Zinātne(krievu valodā)


Pētnieciskie projekti:

 • O.Lielausis (Projekta vadītājs). Magnetohidrodinamisko parādību īpatnības stipros magnētiskos laukos. Latvijas Zinātnes padome (1990-1996)
 • O.Lielausis (Projekta vadītājs). Pārneses procesu intensifikācija šķidra metāla un elektrolīta plūsmās. Latvijas Zinātnes padome (1996 - 2001)
 • O.Lielausis (Programmas vadītājs). Latvijas krasta zonas un pazemes hidrodinamisko procesu modelēšana. Latvijas Zinātnes padome (1997 - 2001)
 • O.Lielausis (Projekta vadītājs). Termohidraulisko procesu īpatnības ekstremāli slogotos šķidra metāla siltumnesējos. Latvijas Zinātnes padome ( 2001 - 2004)
 • O.Lielausis (Projekta vadītājs). Šķidrs metāls kā darba ķermenis plazmas ierobežotājos un korpuskulāro plūsmu pārveidotājos. Latvijas Zinātnes padome (2005 - )
Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS