Egons LAVENDELIS

25-11-2009

Egons LAVENDELIS

balvas/Lavendelis_Egons.jpg 

Profesors. Valsts emeritētais zinātnieks

Dzimis: 1934. gada 20. decembrī Rīgā

Zinātniskās darbības virzieni:

 • Mašīnu un mehānismu teorija
 • Dinamisku mehānisku sistēmu sintēze
 • Augsti elastīgu materiālu teorija.
 • Atkritumu poligonu projektēšana un atkritumu pilnīga izmantošana enerģijas ieguvei izmantošana (pēdējo gadu laikā)


Izglītība:

 • Rīgas Industriālais politehnikums (tehniķis – tehnologs metālu aukstā apstrādē), 1952
 • Latvijas Valsts Universitāte (Mehānikas fakultāte), 1957
 • Inženierzinātņu doktors Dr.sc.ing., Latvijas Universitāte, 1960
 • Inženierzinātņu habilitētais doktors Dr.habil.sc.ing., Latvijas Zinātņu akadēmija, 1964
 • Profesors, 1966


Darba gaitas:

 • Asistents, docents, vecākais zinātniskais līdzstrādnieks, aspirants, Rīgas Politehniskais institūts (Rīgas Tehniskā universitāte), 1957-1964
 • Profesors, Rīgas Tehniskā universitāte, 1965 - 2002
 • Materiālu pretestības katedras vadītājs, Rīgas Tehniskā Universitāte, 1964-1985
 • Direktors (1991-1996), profesors un vadošais pētnieks (1991 – ), Mehānikas institūts, Rīgas Tehniskā universitāte
 • Rektors, Rīgas Tehniskā universitāte, 1985 - 1999
 • Valdes priekšsēdētājs, SIA „Getlini EKO”, 2000 – 2003
 • Valdes priekšsēdētājs, SIA “ Zeta tehnoloģija” (izgāztuvju likvidācija, projekti un realizācija), 2004 -
 • Valdes loceklis, A/S - augstskolas “Transporta un Sakaru Institūts” 2000 -
 • Padomes priekšsēdētājs, SIA „Ekodoktrina” (enerģijas ieguve no atkritumiem), 2006 -


Apbalvojumi:

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1987-1989) un īstenais loceklis (1989)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Fridriha Candera balva inženierzinātnēs, 1987
 • LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, 1984
 • LPSR valsts prēmija zinātnē, 1989
 • Ārzemju loceklis, Starptautiskā Inženieru Zinātņu Akadēmija (International Engineering Academy of Sciences), 1990
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par radošiem sasniegumiem zinātnē un augstākās izglītības jomā, 1994
 • Goda doktors Dr.honoris causae, Kauņas Universitāte, Lietuva, 1998
 • Starptautiskās Ekoloģijas un Dzīvības nodrošināšanas akadēmijas īstenais loceklis, 1999
 • Triju Zvaigžņu ordenis, 2000
 • Eiropas Zinātņu Akadēmijas akadēmiķis ( Section of Engineering Sciences with the citation "for outstanding contributions to mechanical engineering and engineering education"), 2002
 • Valsts Emeritētais zinātnieks, 2003
 • Starptautiskās Ekoloģijas un Dzīvības nodrošināšanas Akadēmijas Lomonosova medaļa


Zinātniski-organizatoriskā darbība

 • Latvijas rektoru padomes priekšsēdētājs, 1986 -1995
 • Prezidents, Baltijas valstu Tehnisko universitāšu rektoru asociācija, 1995-1996
 • Loceklis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts, 1996-2001
 • Valdes loceklis, Latvijas mehānikas Nacionālā komiteja, 1992 -
 • LPSR Augstākās padomes deputāts, 1987 - 1989
 • Latvijas pārstāvis Eiropas Padomes augstākās izglītības komisijā, 1994-1997
 • Rīgas Domes deputāts, 1997-2001
 • Latvijas Tautsaimniecības padomes loceklis, 1999-2001
 • Ārzemju loceklis, Krievijas Nacionālā teorētiskās un pielietojamas mehānikas komiteja, 1992
 • Redakcijas kolēģijas loceklis žurnālā Plaste und Kautschuk, 1992


Publikācijas:
ap 550 publikāciju autors, t.sk. 4 zinātniskas monogrāfijas, 8 mācību grāmatas un ap 350 zinātnisku rakstu. Vadījis ap 150 zinātniski pētnieciskos līgumdarbus.

Monogrāfijas:

 • Э.Лавендел. Синтез оптимальных вибромашин. 1970, Рига: Зинатне, 252 с.
 • Э.Лавендел. Расчет резино-технических изделий. Москва: Машиностроение. 1976, 232 с..
 • Lavendelis E. Materiālu pretestība. 1986, Riga: Zvaigzne Press, 341.lpp.
 • Резиновые виброизоляторы. Расчет, конструирование, применение. Ленинград: Судостроение, 1988, 372 с. (соавторы В.Ляпунов, С.Шляпочников)

Sk. vēl: Egons Lavendelis. Bibliogrāfija. Rīga: Akadēmiskā bibliotēka, 1994.

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS