Rihards KONDRATOVIČS

25-11-2009

Rihards KONDRATOVIČS


 balvas/Kondratovics_Rihards.jpg

Profesors LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas «Babīte» vadītājs
Rīgas rajons, Babīte, LV 2101, Latvija
Tel.:   +371 6791 3107; Tel./Fax: +371 6791 3127; E pasts:

Dzimis: 1932. gada 12. maijā, Daugavpils apriņķī, Asūnes pagastā

Zinātniskas intereses:

 • Rododendru introdukcija un selekcija, augu izturības fizioloģija, augu fizioloģija un anatomija.


Izglītība:

 • Latvijas Valsts Universitāte, Bioloģijas fakultāte, 1955
 • Bioloģijas zinātņu kandidāts (PSRS), 1965
 • Bioloģijas zinātņu doktors (PSRS), 1983
 • Bioloģijas habilitētais doktors (LR), 1992


Darba gaitas:

 • LU Botāniskā dārza direktors, 1955 - 1965
 • LU Bioloģijas fakultātes dekāns (1965 – 1969), docents (1966 – 1985), profesors (1985 – 2000)
 • LU Zinātņu prorektors, 1987 - 1997
 • LU Rododendru selekcijas un izmēģinājumu audzētavas „Babīte” vadītājs, no 1999


Apbalvojumi:

 • LPSR Valsts prēmija par rododendru introdukciju un selekciju Latvijā, 1985
 • Latvijas PSR Nopelniem bagātais zinātnes darbinieks, 1989
 • LZA korespondētājloceklis (1989 – 1992) un īstenais loceklis, 1992
 • Eiropas Zinātņu un mākslas akadēmijas loceklis, 1992
 • LR IZM Atzinības raksts par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas augstākajā izglītībā, 1997
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 1998
 • Triju Zvaigžņu ordenis, 2000
 • Tēvzemes balva par mūža ieguldījumu rododendru selekcijā, 2002
 • Latvijas Universitātes emeritētais profesors, 2002
 • LZA, A/S Itera Latvija  un Latvijas Izglītības fonda balva par izcilu veikumu rododendru introdukcijā un selekcijā un daiļdārzkopības attīstīšanu Latvijā, 2002 
 • LZA Lielā medaļa par nozīmīgu ieguldījumu rododendru selekcijā, 2006   


Darbība profesionālās biedrībās:

 • ASV Rododendru biedrības biedrs, 1987
 • Vācijas Rododendru biedrības biedrs, 1997
 • Latvijas Dārzkopības un biškopības biedrības biedrs, 1958
 • Latvijas Botāniķu, dendrologu, ģenētiķu un selekcionāru biedrības biedrs, 1979
 • Latvijas Dendrologu biedrības biedrs, 1992
 • Latvijas Ainavu arhitektu biedrības goda biedrs, 1998
 • Anglijas Karaliskās dārzkopības biedrības biedrs, 2004


Akadēmiskie kursi:

LatvijasUniversitāte:

 • Augu anatomija, 1965 - 2000
 • Augu izturības fizioloģija ar imunitātes pamatiem, 1975 - 2000
 • Augu introdukcija un selekcija, 1985 - 2000
 • Izvēlētas nodaļas no Augu fizioloģijas pamatkursa, 1975 - 2000


Publikācijas:
kopā ap 400, t.sk. 8 grāmatas, 1 mācību grāmata, 4 mācību līdzekļi, vairāk nekā 60 patenti par rododendru šķirnēm

Grāmatas:

 • R.Kondratovičs. Rododendri, Rīga: Liesma, 1965, 124 lpp.
 • R.Kondratovičs. Acālijas, Rīga: Liesma, 1971, 144 lpp.
 • R.Kondratovičs.  Augu anatomijas praktikums, Rīga : Zvaigzne, 1976, 280 lpp.
 • R.Kondratovičs. Rododendri, Rīga: Liesma, 1978, 180 lpp.
 • R.Kondratovičs. Rododendri, Rīga: Avots, 1981, 231 lpp. (krievu val.)
 • R.Kondratovičs. Rododendri Latvijas PSR. Kultūras bioloģiskās īpatnības, Rīga: Zinātne, 1981, 334 lpp. (krievu val.)
 • U.Kondratovičs, R.Kondratovičs. Rhododendron in Lettland. „Rhododendron und immergrüne Laubgehölze”, Bremen, 1996, S.106-115
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Introduction and breeding of Rhododendrons in Latvia. Baltic Botanic Gardens in 1997, Tallinn, 1998, pp. 26-29
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Rododendru audzēšana un kopšana, Rīga : LU, 2000, 28 lpp.
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs. Rododendru Avīze,  Rīga : AS Lauku Avīze, 2002, 8 (74), 64 lpp.
 • R.Kondratovičs, U.Kondratovičs, G.Riekstiņa. Rododendru audzēšana un kopšana, Babīte, 2003, 32 lpp. (krievu val.)
 • R.Kondratovičs. Rododendri un to selekcija Latvijā, Rīga : LU, 2005, 102 lpp.


Pētnieciskie projekti:

 • R.Kondratovičs (projekta vadītājs) Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu rododendru šķirņu selekcija un to veģetatīvo pavairošanas metožu izstrāde, Latvijas Zinātnes Padome (1994 - 2003)
 • R.Kondratovičs (projekta vadītājs) Latvijas agroklimatiskajiem apstākļiem piemērotu jaunu rododendru šķirņu selekcija, Latvijas Zinātnes Padome (2004 - 2009)  


Vaļasprieks:
Jaunu rododendru šķirņu radīšana, fotografēšana.

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS