Viktors HAUSMANIS

25-11-2009

Viktors HAUSMANIS

balvas/Hausmanis_Viktors.JPG 

Vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.

Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV 1050, Latvija

Tel: +371 67229017; Fakss: +371 67229017 E pasts:

Dzimis 1931.gada 6.decembrī, Jelgavā, Latvija

Intereses:

 • Literatūrzinātne
 • Latvijas literatūras vēsture
 • Latvijas teātra vēsture


Izglītība:

 • Latvijas Pedagoģiskais institūts, 1954
 • Dr.philol., Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1958
 • Dr.habil.philol., Latvijas Zinātņu Akadēmija, 1972
 • Profesors (literatūrzinātne), 1987


Darba gaitas:

 • Jaunākais zinātniskais līdzstrādnieks (1957-1963), vecākais zinātniskais līdzstrādnieks (1964-1973), institūta direktora vietnieks (1973-1982) un direktors (1983-1991), Latvijas Zinātņu akadēmijas Valodas un literatūras institūts
 • Direktors, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 1992-1999
 • Vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 1999 -
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas priekšsēdētājs, 1989-2001


Apbalvojumi

 • Latvijas Zinātņu akadēmijas korespondētājloceklis (1987-1989) un īstenais loceklis (1989)
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Viļa Plūdoņa balva, 1996
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas Lielā medaļa par ievērojamu ieguldījumu latviešu dramaturģijas un teātra vēstures izpētē, 2007


Profesionālas biedrības

 • Latvijas Rakstnieku savienības biedrs, 1965
 • Latvijas Teātra darbinieku savienības biedrs, 1959


Kursi

Latvijas Universitātē:

 • Latvijas teātra vēsture
 • Latvijas drāmas vēsture
 • Literatūrzinātne
 • Latvijas teātra vēstures kritika
 • Latvijas trimdas drāma

Raiņa dramaturģija


Publikācijas

Monogrāfijas par Latvijas izciliem rakstniekiem un aktieriem:

 • Rainis un teātris. Rīga: Liesma, 1965, 236 lpp.
 • Lilija Ērika. Rīga: Liesma, 1968, 197 lpp.
 • Raiņa daiļrades process. Rīga: Zinātne, 1971, 373 lpp.
 • Raiņa dramaturģija. Rīga: Zinātne, 1973, 310 lpp.
 • Sarunas ar Felicitu Ertneri. Rīga: Liesma, 1977, 126 lpp.
 • Lilita Bērziņa. Rīga: Zinātne, 1980, 202 lpp.
 • Dramaturgs Harijs Gulbis. Rīga: Liesma, 1980, 189 lpp.
 • Alma Ābele. Rīga: Liesma, 1983, 206 lpp.
 • Rūdolfa Blaumaņa dramaturģija. Rīga: Liesma, 1984, 300 lpp.
 • Velta Līne. Rīga: Zinātne, 1986, 214 lpp.
 • Ādolfs Alunāns. Rīga: Liesma, 1988, 221 lpp.
 • M. Zīverts. Lugas., Rīga: Zinātne, 1988, 446 lpp.
 • Latviešu aktieri trimdā. Rīga: Preses Nams, 1996, 542 lpp.
 • Rainis mūsdienu teātrī. Rīga: Liesma, 1998, 110 lpp.
 • Kas tie tādi... trimdas lugu rakstītāji? Rīga: Zvaigzne ABC, 1999, 319 lpp. 
 • Manas aktrises. Rīga: Jumava, 2001, 263 lpp.
 • Vecās Jelgavas aktieri. Rīga: Zinātne, 2001, 170 lpp.
 • Martiņš Zīverts. Rīga: Zinātne, 2003,  230 lpp.
 • Anšlavs Eglītis. Rīga: Zinātne, 2005, 391 lpp.
 • Latviešu teātris trimdā: Vācija, Austrija, Bel̦g̕ija, Dānija, Anglija, Zviedrija. Rīga: Zinātne, 2005, 507 lpp.
 • Latviešu drāma. 20. gadsimta pirmā puse. Rīga: Zinātne, 2004, 526 lpp. (ar B.Kalnaču)
 • Latviešu drāma. 20. gadsimta otrā puse. Rīga: Zinātne, 2006, 519 lpp.(ar B.Kalnaču).


Grāmatu redaktors:

 • M. Zīverts. Kamerlugas, 1989, Rīga: Zinātne, 535 lpp.
 • A.Eglitis. Lugas, 1990, Rīga: Zinātnē, 604 lpp.
 • Trimdas lugas, sēj..1- 2, 1994-1995, Rīga: Zinātne, 691pp.
 • J.Raiņa kopoti raksti, 9, 11-15 sēj. 1980-1982, Rīga: Zinātne.
 • Latviešu literatūras vēsture, sēj. I, II, III,1998, 1999, 2001, Rīga: Zvaigzne ABC.


Projekti

 • V.Hausmanis (projektu vadītājs) Latvijas literatūras vēsture. Latvijas teātris un dramaturģija. Latviešu trimdas drāmas un teātra vēsture. Latviešu teātra un drāmas attīstība trimdā. Latvijas Zinātnes padome (1993 – 2000; 2001 – 2004; 2005 - ).
 • V.Hausmanis (Apakšprogrammas vadītājs) Latviešu literatūras vēstures pamatproblēmu izpēte (Programma Letonika). Latvijas Zinātnes padome (1996-2009)
Pēdējā atjaunošana 27-01-2010
Powered by Elxis - Open Source CMS