Mārtiņš BEĶERS

25-11-2009

Mārtiņš BEĶERS
balvas/Bekers_Martins.jpg 

Profesors. Valsts emeritētais zinātnieks

Tel.:      +371 67210021; E pasts:

Dzimis: 1928.gada 31.augustā, Madonā, Latvijā

Zinātniskās intereses:

 • Pārtikas un vides biotehnoloģija: fermentācijas procesi, šūnu imobilizācija
 • Rūpniecības mikrobioloģija: raugi, pienskābās baktērijas, etiķskābās baktērijas, Zymomonas mobilis
 • Producentu pirmējais metabolisms, osmotolerance, anabioze
 • Biodegvielu problēmas - bioetanols, biogāze
 • Slēgtas biotehnoloģiskas sistēmas
 • Funkcionālie uzturlīdzekļi


Izglītība:

 • Latvijas Lauksaimniecības Universitātes (LLU) Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas fakultāte, 1953
 • Tehnisko zinātņu kandidāts, LZA Koksnes ķīmijas institūts, 1959
 • Tehnisko zinātņu doktors, Kijevas Pārtikas tehnoloģijas institūts, 1979
 • Habilitētais bioloģijas doktors, LZA, 1992


Darba gaitas:

 • Inženieris Rīgas rauga rūpnīcā, 1953-1959.
 • Galvenais inženieris Pārtikas rūpniecības tehnoloģijas konstruktoru birojā, 1959-1962
 • Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) Mikrobioloģijas institūta direktora vietnieks un Tehniskās mikrobioloģijas laboratorijas vadītājs, 1962-1993
 • Rīgas Tehniskās universitātes Ķīmijas tehnoloģijas fakultātes profesors, 1972-1995
 • Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta direktors (1993-1997), profesors un Tehniskās mikrobioloģijas un pārtikas biotehnoloģijas laboratorijas vadītājs (1993 – 2000)


Apbalvojumi:

 • LZA korespondētājloceklis (1973 -1978) un īstenais loceklis, 1978
 • LLU goda doktors, 1989
 • Latvijas Lauksaimniecības un mežu zinātņu akadēmijas loceklis, 1993
 • LPSR Valsts prēmijas,1965 un 1980
 • LZA A. Kirhenšteina prēmija (1986) un H. Skujas balva, 1997
 • LPSR Nopelniem bagātais zinātnes un tehnikas darbinieks, 1978
 • Vissavienības Mikrobiologu biedrības goda biedrs
 • LZA Prezidija prēmijas (4)
 • LZA Lielā medaļa par būtisku ieguldījumu mikrobioloģijas zinātnē un jaunu biotehnoloģisku procesu izstrādāšanā un ieviešanā ražošanā, 2000
 • LZA un A/S Aldaris balva, 2000
 • Latvijas Valsts emeritētais zinātnieks, 2000
 • LV Triju Zvaigžņu ordenis, 2003
 • LLU profesora Jāņa Āboliņa balva par ieguldījumu jaunu funkcionālu pārtikas produktu ieguves tehnoloģiju izpētē, 2006
 • Latvijas Universitātes Gada balva zinātnē par zinātniskās skolas izveidošanu, 2007


Darbība profesionālās biedrībās:

 • Latvijas Biotehnologu asociācijas prezidents, no 1990
 • Latvijas Mikrobiologu biedrības biedrs, no 1962
 • LZA Mikrobioloģijas institūta zinātniskās padomes loceklis, 1962-1993
 • PSRS ZA Mikroorganismu fizioloģijas un bioķīmijas padomes loceklis, 1979-1980
 • Žurnālu Mikrobiologija (Krievijā, 1974-1984), Applied Microbiology and Biotechnology (1982-1988), Acta Biotechnologica (no 1980) LZA Vēstis (1980-1990) redakcijas padomes loceklis
 • Daudzsējumu (12) enciklopēdiskā izdevuma Biotechology padomes loceklis , no 1991 
 • Latvijas pārstāvis Eiropas biotehnologu federāciju Ģenerālajā asamblejā,  1980 - 1999
 • Eiropas biotehnologu federācijas darba grupu Mikroorganismu fizioloģija (1990 - 1998) un Vides biotehnoloģija loceklis (1990 - )
 • Starptautiskās Raugu komisijas loceklis, no 1986
 • LZA Heinriha Skujas (bioloģijā) un Paula Lejiņa (lauksaimniecībā) balvu komisijas priekšsēdētājs
 • Latvijas Valsts emeritēto zinātnieku padomes priekšsēdētājs, 1995 - 2005
 • LU Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūta domes priekšsēdētājs, 1997 -2005


Publikācijas:
Kopā ar tēzēm ~ 600

Monogrāfijas:

 • Beķers, M.; 1966. Termojūtīgu materiālu kaltēšana lidinošā stāvoklī. Rīga: Zinātne. 81. lpp. (krievu val.)
 • Beķers, M.; 1967. Mikrobu biomasu atūdeņošana. Rīga: Zinātne. 361 lpp. (krievu val.)
 • Beķers, M.; 1974. Ievads biotehnoloģijā. Rīga: Zvaigzne. 211 lpp.
 • Beķere, V., Beķers, M.; 1974. Lizīns. Rīga: Zinātne. 124 lpp. (latviešu un krievu val.)
 • Beķers, M.; 1978. Ievads biotehnoloģijā. Maskava: Piščevaja promišļennostj. 231 lpp. (krievu val.)
 • Beķers, M.; (red.) 1980. Mikrobās sintēzes biotehnoloģija. Rīga: Zinātne. 350 lpp. (krievu val.)
 • Beķers, M., Danberga, B., Rapoports, A.; 1981. Mikroorganismu anabioze. Rīga: Zinātne. 248 lpp. (krievu val.)
 • Beķers, M.; (red) 1984. Fotosintēzes produktu transformācija. Rīga: Zinātne. 149 lpp.
 • Beķers, M., Liepiņš, G., Raipulis, J.; 1987. Biotehnoloģijas horizonti. Rīga: Avots. 220 lpp.
 • Beķers, M., Liepiņš, G., Raipulis, J.; 1990. Biotehnoloģija. Maskava: Agropromizdat. 334 lpp. (krievu val.)
 • Bekers M., Vigants A., 2001. Chapter: Production of alcohol for fuel and organic solvents. - In: Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS), UNESCO.
 • M.Beķers. Piezīmes no zinātnieka dzīves. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 2006, 80 lpp.


Pētnieciskie projekti:

 • Beķers M. (projekta vadītājs). Mikroorganismu anabiozes izpēte. (1962-1985); Bioloģiski aktīvo vielu mikrobioloģiskā biosintēze (1985-1993), Latvijas Zinātņu akadēmija
 • Beķers M. (projekta vadītājs). Baktēriju Zymomonas mobilis un Lactobacillus primāro metabolītu un rezerves polimēru biosintēze un tās atkarība no vides osmolalitātes un turbulences. Latvijas Zinātnes padome (1993-1996)
 • Beķers M. (projekta vadītājs). Ekstracellulāro produktu sintēze ar Zymomonas mobilis baktērijām, izmantojot immobilizēto šūnu sistēmas. Latvijas Zinātnes padome (1997-1999).
 • Beķers M. (valsts nozīmes programmas vadītājs). Biodegvielas ieguves tehnoloģija un tās realizēšanas iespējas Latvijā. Latvijas Zinātnes padome (1996-2004).
 • Beķers M. (sadarbības projekta vadītājs). Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana. Latvijas Zinātnes padome (2002-2005).


Vaļasprieks:
Spiningošana, sēņošana, daiļliteratūra, mūzika.

Pēdējā atjaunošana 7-12-2009
Powered by Elxis - Open Source CMS